thema:

Welkom bij Terras

Terras is een tijdschrift voor hedendaagse literatuur uit alle windstreken. Wekelijks verschijnen er bijdragen op deze website en tweemaal per jaar verschijnt het kloeke papieren nummer dat u in onze webshop kunt bestellen en waarop u zich kunt abonneren. Daarnaast brengen wij speciaal voor onze abonnees een keer per jaar een in het Nederlandse vertaalde dichtbundel die wij bestempelen tot de contemporaine klassieken. Ook ontvangt een abonnee op Terras tweemaal per jaar samen met het nummer een boekje in de reeks ‘Schemerschijn’, waarbij prozaschrijver de schaduw te lijf gaan, of het nu de sprekende spoken zijn in de verhalen van Roos van Rijswijk of de erker in het gelijknamige reisverhaal van Bregje Hofstede. Op deze website verschijnen daarenboven vertalingen, gedichten, verhalen, essays, geluidsfragmenten, video’s en wat al niet meer.Binnenkort verklappen wij hier wat het thema wordt van de papieren publicaties in 2018. Eerst aandacht voor het laatste nummer.

Op 4 november 2017 verscheen ‘China’, het dertiende nummer van tijdschrift Terras, met proza, essays en poëzie uit ‘Mainland China’, Hongkong, Taiwan en de Verenigde Staten. Gastredacteur Silvia Marijnissen, oprichter van het fraaie tijdschrift Het Trage Vuur gaf een aantal vertalers carte blanche om hun favoriete passages uit het Chinees te vertalen. Dat leverde een opvallende hedendaagse staalkaart op van literatuur uit allerlei Chinese gebieden en territoria en geeft samen een scherp beeld van de Chinese wereld van vandaag. Daarnaast vertaalde K. Michel gedichten van Arthur Sze, de in New Mexico woonachtige dichter en vertaalde Sarah Posman Jeffrey Yang, een bijzondere dichter uit New York die in Terras voor het eerst in vertaling verschijnt. Er is proza van onder meer Yu Hua en verder van zeer veel nieuwe Chinese stemmen, Maghiel van Crevel publiceert een essay over Xu Lizhi en Daan Bronkhorst vertaalde zeer aangrijpende gedichten van Liu Xia, vrouw van de dit jaar overleden mensenrechtenactivist Liu Xiaobo die in 2010 de Nobelprijs voor de Vrede won.

Wat betekent ‘China’ in de breedste multipolaire betekenis van het woord? Zijn dat Oolong-blaadjes in  Santa Fe, is het een mot die zijn eitjes legt in de oksel van een Taiwanese dichter en sterft? Is het een wingerd, een windvlaag, een minnaar-dokter, een rode regenjas, een loopbrug, een krab, een hongerig kind of een betonbal? Lees dit speciale nummer van Terras en u komt er van alles over te weten.

Buiten het dossier bijdragen die de vaste lezers van Raster en Terras vertrouwder in de oren zullen klinken. Nieuwe gedichten van Breyten Breytenbach die hoe ouder hoe sterker lijkt te worden, een essay van piet Meeuse over het nut van fictie en Daniël Rovers brengt het leven van Danilo Kiš in herinnering, waarbij Reina Dokter een niet eerder in het Nederlands verschenen fragment vertaalde.

Speciaal voor pers en abonnees verschijnt tegelijk met Terras #13 het eerste deel in de nieuwe reeks ‘Schemerschijn’. De erker van Bregje Hofstede is een reisverhaal over Japan waar de waarde van schaduw (dat in het Chinees hetzelfde woord heeft als licht, maar dan in diapositief) heel anders ligt dan in het westen. Deze bijzondere uitgave is gedrukt in het Charles Nypels Lab van de Van Eyck Academie en verschijnt in de nieuwe reeks ‘Schemerschijn’. De vormgeving is van Christophe Clarijs. De reeks ‘Schemerschijn’ is een idee en initiatief van Lex ter Braak en wordt mede mogelijk gemaakt door het Ben Remkescultuurfonds. Op stapel staan delen in de reeks van Roos van Rijswijk en Jan Postma, waarna nog zeven delen zullen volgen. Alle delen in de reeks zullen worden meegestuurd met Terras. De erker valt los te bestellen door een mail te sturen naar de Jan van Eyck Academie: info@janvaneyck.nl.

Afgelopen voorjaar verscheen een nieuw dik nummer #12 ‘Catacomben’ en een zeer hedendaagse klassieke dichtbundel, SIGINT van Ken Babstock. We presenteerden een dossier over het begrip ‘Thuis’ in Europa en Michael Palmer hield de Terras-lezing  tijdens Poetry International. We publiceren voor, online, op deze website.