thema:

Terras #24 ‘Babel’

Terras #24 ‘Babel’ verscheen op 8 september en kan via onze webshop en in elke boekhandel worden besteld.

Alles is Babel. Terwijl de echte stad alleen nog bestaat als ruïne, omringd door tentenkampen waarin op de herrijzenis wordt gewacht, heeft de metafoor de eeuwen krachtig doorstaan. Babel is een metafoor voor meervoudigheid en zedeloosheid, voor spraakverwarring en de bijbehorende behoefte aan vertaling, meertaligheid en multiculturaliteit, een voorafschaduwing van het actuele streven om de fluïditeit van alle identiteit te erkennen. Daarmee situeert Babel zich met gemak als het ideale speelveld van literatuur, kunst en filosofie.

Terras #24 ‘Babel’ bevat bijdragen van Sawako Nakayasu, Aniceti Kitereza, Andris Kuprišs, Don Mee Choi, Doireann Ní Ghríofa, Hans Thill, Christos Ikonomou, Rebecca Kuang, Annelie David, Barber van de Pol, Kurd Laßwitz, Róža Domašcyna, Gillian Osborne, Anna Sedlmajerová, Tijl Nuyts, Tonnus Oosterhoff, Josep Maria Llompart, Ria van Hengel, Jan Wagner, Pyun Hye-young, Darko Cvijetić, Jane Jin Kaisen, Nanne Timmer, Hans Magnus Enzensberger, Kim Yideum, Glenn Bech en Mati Sjmoeëlof. Ze zijn uit het Engels, Swahili, Lets, Duits, Grieks, Tsjechisch, Catalaans, Koreaans, Kroatisch, Deens en Hebreeuws vertaald door Jeske van der Velden, Emma Crebolder, Brenda Lelie, Han van der Vegt, Caroline Meijer, Ton Naaijkens, Eveline Mineur, Cees Koster, Piet Meeuse, Benjamin Bossaert, Adri Boon, Mattho Mandersloot, Pavle Trkulja, René Smeets, Michal van Zelm en Sylvie Hoyinck.

Op 12 september 2023 om 19 uur werd het nummer gepresenteerd in de Salon van Marci Panis, Marcusstraat 52, 1091 TK Amsterdam.

Redactie voor dit nummer: Anna Eble, Eveline Mineur, Ton Naaijkens, Iduna Paalman, Lisa Thunnissen (eindredactie). Terras #24 ‘Babel’ | 224 blz. | 17x24cm | € 15,- | Grafisch ontwerp: Anton Feddema | ISBN 9789083216041