thema:

‘Elders’ is er!

Terras is een tijdschrift voor internationale literatuur dat gemaakt wordt door medewerkers verspreid over de hele wereld. Het is een avontuurlijk en ontdekkend tijdschrift dat benieuwd is naar wat er over de grenzen speelt en kwaliteit brengt. Op 26 mei verschijnt het veertiende nummer, Elders, dat de tegenstellingen onderzoekt van stad en platteland, centrum en periferie, en plekken in kaart wil brengen waar iets bijzonders aan de hand is en waar op een mooie manier over geschreven kan worden. Het rijke nummer gaat over de kloof tussen die plekken.

Volgens Terras-redacteur Tom Van de Voorde zorgt het contrast tussen centrum en periferie ervoor ‘dat allerlei plekken op de landkaart veronachtzaamd worden, er ontstaat een wij/zij dat niet alleen sociaal en cultureel maar ook geografisch is’. Van de Voorde noemt als prangend voorbeeld het boek Retour à Reims van Didier Eribon: ‘In het boek vertelt Eribon hoe hij zijn jeugd in een arbeiderswijk aan de rand van Reims steeds heeft verzwegen onder zijn Parijse intellectuele vrienden. Het is niet alleen veelzeggend voor het klassenbewustzijn van de progressieve culturele elite, maar laat ook de gapende kloof tussen centrum en periferie zien.’ In maart verscheen Didier Eribons sociologische autobiografie ook in het Nederlands (Terug naar Reims, in vertaling van Sanne van der Meij). Onlangs stond er ook een interview met de schrijver in De Groene Amsterdammer.

Elders gaat dus over dingen die zich afspelen buiten ons centrale blikveld en brengt literatuur die grenzen onderzoekt. Niet alleen als geografische scheidslijn maar ook het samenspel van ergens en nergens, van het hiernamaals en het hier, van massief steen en miniemste observaties, van filosofie en syntaxis. Het nummer bevat een schat aan nieuwe ontdekkingen, niet eerder in het Nederlands vertaalde prozaauteurs die worden ingeleid door Annelies Verbeke, dichters zoals de Spaanse Sandra Santana en essayisten. Van Jon Fosse, die in het Nederlands taalgebied al een goede naam heeft als toneelschrijver, worden gedichten en een essay gebracht. Daarnaast is er een hommage aan de dichter Charles Simic die dit jaar 80 wordt, verzorgd door K. Michel en Wiljan van den Akker en zijn er bijdragen van onder meer Arno Camenisch, Miek Zwamborn, Tomas Lieske, H.C. ten Berge en Joseph Zoderer. Menno Wigman figureert postuum in dit nummer als vertaler (naast Hélène Gelèns en Elma van Haren) van het Poettrio-project met Sean O’Brien, W.N. Herbert en Fiona Sampson.

 

Speciaal voor pers en abonnees verschijnt tegelijk met Terras #14 het tweede deel in de reeks ‘Schemerschijn’ Wat ben ik meer dan stilte van Roos van Rijswijk dat tijdens en na haar verblijf op de Jan van Eyck Academie in Maastricht ontstond. Het zijn korte verhalen van geesten, vanuit het spook verteld, uiteenlopende poëtische stemmen die zo mogelijk nog griezeliger zijn dan wanneer iemand anders dan het spook zelf ze vertelt. Deze bijzondere uitgave is gedrukt in het Charles Nypels Lab van de Van Eyck Academie. De vormgeving is van Christophe Clarijs & Céline Mathieu. De reeks ‘Schemerschijn’ is ontstaan naar een idee en het initiatief van Lex ter Braak en wordt mede mogelijk gemaakt door het Ben Remkes Cultuurfonds. Het is een tweetalige uitgave, de Engelse vertaling werd verzorgd door David McKay.
Het eerste deel in de reeks was De erker van Bregje Hofstede. Alle delen zullen worden meegestuurd met Terras. Wat ben ik meer dan stilte valt los te bestellen door een mail te sturen naar de Jan van Eyck Academie: info@janvaneyck.nl.

 

Op 26 mei wordt Terras #14 ‘Elders’ ten doop gehouden tijdens het nieuwe literatuurfestival Boeken door Oost in de Salon van Marci Panis met voordrachten van dichter en romancier Tomas Lieske, vertaler en dichter Anneke Brassinga en de debutanten dichter Asha Karami en essayist Fabienne Rachmadiev, alsmede de Canadese radiomaker en schrijver Anik See. De presentatie is in handen van Anna Eble. Salon van Marci Panis, Marcusstraat 52, 1091 TK Amsterdam. Aanvang: 16:00 uur.

 

In 2017 verschenen nummer Terras #12 ‘Catacomben’, Terras #13 ‘China’ en een zeer hedendaagse klassieke dichtbundel, SIGINT van Ken Babstock.

Over de auteur:

Terras staat onder redactie van Kim Andringa, Anna Eble, Erik Lindner, Ton Naaijkens, Annelies Verbeke en Tom Van de Voorde. Vormgeving: Herman van Bostelen