thema:

Grasduinen in de Lusofonie

Doet een vertaler iets liever dan grasduinen? In tijdschriften en boeken? Je onderdompelen in teksten, in woordenboeken en grammatica’s speuren naar de zevenentwintigste betekenis van iets en de juiste vinden. Een leven lang leren, bijschaven en verfijnen, en eeuwig op zoek naar verrassende pareltjes om aan een nog onbekende lezer te onthullen. In de duinen van de lusofone literatuur ligt het voor het oprapen, daar hebben we geen metaaldetector voor nodig. Maar in het Nederlandse taalgebied zie je er – helaas – weinig van terug.

Jaren geleden zag ik ergens op een schoorsteenmantel het toen spiksplinternieuwe vierde nummer van Terras, ‘Berlijn’. De gespiegelde letters op het omslag als twee kanten van dezelfde munt, als een tekst en haar vertaling. Er klikte iets. Zo’n bloemlezing maar dan van Portugeestalige literatuur in ver taling, zou dat geen schitterende manier zijn om ongehoorde stemmen oorverdovend luid te laten klinken?

Achttien nummers later – het tweeëntwintigste Terras-nummer in het tweeëntwintigste jaar van deze eeuw – ligt ze voor u. Hierin staan niet de beste dertig onder de dertig, het is geen canon uit de Portugeestalige literatuur – als zoiets al zou bestaan – noch het beste van de afgelopen honderd jaar, maar dit nummer is wel uiterst zorgvuldig en hartstochtelijk voor u gecomponeerd. Het begon met een uit de hand gelopen verlanglijst van ruim honderdtachtig werken en auteurs, verspreid over eeuwen en continenten, genres en thema’s. Klankrijke gesprekken met vrienden, familie, kennissen en collega’s volgden. Met de redactie en vele vertalers Portugees gingen we zo op zoek naar stiltes om te vullen. Grasduinen wordt immers nog leuker als je het samen kunt doen.

Het resultaat is bijna een eeuw aan lusofonie uit alle windstreken. Van het noordelijk halfrond en het zuidelijke, uit het oosten en het westen en daartussenin. Bij de selectie hebben we geprobeerd recht te doen aan de veelzijdigheid van de Portugese taal in al haar facetten en aandacht te besteden aan auteurs die om welke reden dan ook over het hoofd zijn gezien (wist u bijvoorbeeld dat er opmerkelijk veel minder vrouwen uit het Portugees zijn vertaald?). Literatuur uit Angola, Brazilië, Guinee-Bissau, Kaapverdië, Mozambique, Macau, Oost-Timor, Portugal en São Tomé e Principe zal in dit nummer de revue passeren, oorspronkelijk in het Portugees geschreven en voor u in het Nederlands vertaald. Laten we daarbij niet voorbijgaan aan de manier waarop deze taal zich in eerste instantie heeft verspreid. In bijna alle bovenstaande gevallen was het Portugees de taal van de kolonisator, die na de onafhankelijkheden de officiële taal of er daar één van is geworden – zoals ook pijnlijk mooi duidelijk wordt in het verhaal van Abdulai Sila.

Hier volgen dus auteurs die nog niet eerder in het Nederlands waren vertaald, die decennia onopgemerkt in de schaduw zijn blijven staan en stemmen van een nieuwe generatie met een eigen geluid. Met Maartje de Kort dolen we verloren door de regen van Caio Fernando Abreu en ze trakteert ons op een Chinese aquarel van het Macau van Maria Ondina Braga. Adri Boon neemt ons mee naar de pompoenvelden in het Oost-Timor van Luís Cardoso en met Marilyn Suy en Bruno Vieira Amaral keren we terug naar het schoolplein. Via Joris Kleverlaan maken we kennis met Victor Heringer en Marco Mackaaij herintroduceert ons aan een oude bekende van wie we ons jaren later pas realiseren hoe erg we haar hebben gemist, Sophia de Mello Breyner Andresen. Samen met Kitty Pouwels nemen we afscheid van Lygia Fagundes Telles, maar ze stelt ons ook voor aan de vrouwen van Maria Judite de Carvalho, nog zo’n grande dame. Overigens niet te verwarren met de bijna gelijknamige Mário de Carvalho, hier in vertaling van Arie Pos. Of maak kennis met de poëzie van Rëys Moreira of Conceição Lima, ook in zijn vertaling. En koers met mij, Anne Lopes Michielsen, mee naar een wellicht niet verre dystopische toekomst van Joana Bértholo, blijf aan de lijn met Djaimilia Pereira de Almeida en besluit samen met Hilda Hilst onder de trap te wonen. Bart Vonck neemt in dit nummer Hilsts poëzie voor zijn rekening, maar stap ook met hem op de boot naar het Madeira van Herberto Helder. Aan de andere kant van het continent is Anneke Mulder uw gids door de straten – en van hun namen – van het Mozambique van João Paulo Borges Coelho. Of word met Finne Anthonissen verliefd aan de oevers van de Save in het Mozambique van Paulina Chiziane. Ook vindt u in dit nummer een beeldvertaling van de Braziliaanse roman Galáxias van Haroldo de Campos door Joana Bértholo en Mário Guerra en een beeldbijdrage van Kiluanji Kia Henda. Het zijn slechts enkele voorbeelden, want er is nog meer in het vooruitzicht.

Om deze compositie verder te laten resoneren, hebben haar medewerkers er een Spotify-playlist bij gemaakt, voor tijdens het lezen of juist voor ervoor of na, met muziek die op de een of andere manier te verbinden is aan een van de stukken uit dit nummer. Heeft u na dit nummer geen genoeg van de lusofonie? Neem dan een kijkje op www.lusofoneliteratuur.nl om erachter te komen wat voor moois er de voorbijgaande jaren al uit het Portugees is vertaald.

Maar moge dit nummer alvast een prelude zijn op de nu nog onbekende Portugeestalige literatuur. Een nieuwe compilatie om haar uit de vergetelheid te halen, om er weer een frisse blik op te vestigen. Een nog ongehoorde symfonie van lusofone literatuur: een lusofonie.

Namens de redactie,
Anne Lopes Michielsen, vertaler en gastredacteur

 

Terras #22 ‘Lusofonie’ | 208 blz. | 17x24cm | € 15,- | Grafisch ontwerp: Anton Feddema | ISBN 9789083216027

Terras #22 kan via onze webshop besteld worden.

 

 

Terras #22 staat onder redactie van Anne Lopes Michielsen (gastredacteur), Tommy van Avermaete, Anna Eble, Fyke Goorden, Renée van Marissing en Dorien de Wit.

Stagiair: Márton Biró
Vormgeving: Anton Feddema
Webmaster: Ehud Neuhaus

Het nummer wordt uitgegeven door stichting iwosyg en wordt verspreid door Abonnementenland, VMBpress, Folio en NBC. Recensie-exemplaren worden verzorgd door Terras.

Terras #22 wordt ondersteund door het Nederlands Letterenfonds.

Info en contact:
redactie@tijdschriftterras.nl
www.tijdschriftterras.nl

 

Over de auteur:

Anne Lopes Michielsen (1989) ijvert als literair vertaler voor meer vertalingen uit het Portugees en wil auteurs uit dit wijde taalgebied ook een Nederlandse stem geven. Naast haar vertaalwerkzaamheden zet ze zich in voor de zichtbaarheid van vertalers, werkt als projectmedewerker bij het Expertisecentrum Literair Vertalen en is op andere manieren actief in het literaire veld. Ze is lange tijd betrokken geweest bij de Vereniging van Nieuwe Vertalers, tijdschrift PLUK en nam als vertaler Portugees deel aan de eerste editie van het Europese CELA-project. Anne studeerde Portugees en (moderne) kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Ze rondde in 2014 de onderzoeksmaster Literair Vertalen af en ontving in datzelfde jaar een talentbeurs van de Master Literair Vertalen en het Nederlands Letterenfonds. Voor een van haar scripties deed ze onderzoek naar vertalingen uit het Portugees en dat zet ze ook na haar studie zelfstandig voort.