thema:

Two minutes: In het krijt (2)

Two minutes: Anne Roetman leest een stuk uit haar vertaling ‘In het krijt’ van Grace Paley, verschenen in Terras 07, Nieuw Land: https://tijdschriftterras.nl/het-krijt/.

Over de auteur:

Anne Roetman (1988) heeft Nederlandse Taal en Cultuur gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Na een pre-mastertraject Engels heeft zij de Master Vertalen gevolgd, waarbij zij zich vooral richtte op literair vertalen. In 2011 won Anne de Talentbeurs Literair Vertalen van het Nederlands Letterenfonds.