Blog | , december 2, 2016

Waar is Oscar (4)

2 december 2016

Er is iemand die voldoet aan Oscar Lieflands profiel gesignaleerd aan de grens tussen Roemenië en Oekraïne, niet ver van de Zwarte Zee, zo hebben wij kunnen achterhalen dankzij inspanningen van onze lezers. Wij hebben echter geen toestemming om de politie in te schakelen omdat wij geen officiële relatie met Oscar hebben. Hij werkte voor Terras als vrijwilliger zonder contract. De enige die contact mag opnemen met de politie, opdat zij tot actie overgaat, is zijn directe familie.

Onderzoek naar Oscars genealogie bracht ons naar een hoeve die Liefland genoemd wordt op een heuvel omringd door landerijen, gelegen tussen Culemborg en Beesd. In de hoeve huisvest sinds lange tijd een spiritistische gemeenschap. Wij sluiten niet uit dat Oscar zich hiervan heeft losgemaakt door voor Terras te gaan werken. Als bekend wordt de literatuur net als andere cultuurvormen niet alleen bedreigd door het toenemend populisme, ook zijn er occulte en esoterische verenigingen en verbintenissen die het literaire, poëtische en kunstzinnige tot hun terrein rekenen en opeisen. Wij sluiten niet uit dat Oscar in een dergelijke omgeving is opgegroeid en zich bij ons gevoegd heeft om zich tegen dat milieu af te zetten. Het brengt ons alleen niet dichter tot de reden van zijn vertrek.

We hebben nagedacht of we de taak die Oscar voor Terras vervuld heeft moeten zien in verband met de cultuurpolitiek van de afgelopen jaren. Na de economische crisis ging het met name in Nederland slechter met veel uitgeverijen. Het is niet ongebruikelijk dat stagiaires er het werk verrichten dat eerder door betaalde krachten gedaan werd. Cultuurbezuinigingen hebben ervoor zorg gedragen dat in aanpalende disciplines als het theater en de muziek onbezoldigd werk steeds couranter is geworden. We bevroeden een tegenbeweging van jongere mensen die zich niet langer hiervoor willen lenen. De vraag die wij ons stellen is of Oscar hier invloed van heeft ondergaan.

Dan de laatste hypothese en die luidt of het vertrek van Oscar samenhangt met de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen, nog geen etmaal na zijn verdwijnen. Enkelen van ons kunnen zich herinneren hoe onverwacht Ronald Reagan de presidentsverkiezingen van de Verenigde Staten won, anderen bleven de hele nacht op om Al Gore op een paar stemmen te zien verliezen van George Bush. Het gaf het gevoel alsof vanaf dat moment de ontwikkeling van de geschiedenis niet meer door ging maar de tijd terug begon te lopen. Er zijn mensen die de overwinning van Trump hebben aan zien komen, anderen wiens wereldbeeld op dat moment is ingestort. We hebben Oscar nooit betrapt op veel politieke interesses, maar hij kon vaker een binnenvetter zijn die plotseling, onverwacht, alsnog zijn emoties toonde.

De vraag is eerder gesteld, wat betekent het verdwijnen van Oscar Liefland voor Terras, voor onze identiteit en voor onze toekomst. Volgens Jacq Vogelaar was Raster het blad van een generatie, een nieuwe generatie moest maar een nieuw blad beginnen. Dat hebben wij met Terras gedaan, met een moedwillige knipoog naar het verleden. Mogelijk zijn we op het punt beland dat we hetzelfde zullen zeggen. We hebben Terras opgericht met onze pas geboren baby’s op schoot, te midden van de kunstbezuinigingen, zonder enige zekerheid of garantie. Nu we jaren verder zijn en eindelijk de banvloek op de culturele tijdschriften langzaam wordt opgeheven, realiseren we ons dat we net zo min als Vogelaar ons geesteskind kunnen overdragen. Misschien wist de jongere Oscar dat al langer dan wij en heeft hij het hazenpad gekozen om elders zijn toekomstkansen te bestendigen.

______________________________________________________________

25 november 2016

Bestaat er een foto van Oscar? Zo vroeg een van onze lezers na het bericht van vorige week. Helaas, ook daar zijn we nalatig in geweest. We kunnen niet meer geven dan het signalement in ons eerste bericht dat hieronder is toegevoegd en waarvan we de kernwoorden nogmaals overtypen: gebatikt overhemd, lichtgrijze regenjas, zwarte ooglijntjes, geëpileerde wimpers en wenkbrauwen, hagelwitte gymschoenen.

Oscar is een constante. Hij is een derivaat van onze intenties. We hebben het woord derivaat in het woordenboek opgezocht en voelen ons nog steeds niet beter. Oscar is kwijt, zoveel is zeker.

We kregen nieuws dat Oscar op 8 november niet in alle vroegte het huis van Sanneke van H. in Rotterdam zou hebben verlaten zoals wij eerder vermelden, maar die dag opgekruld tussen boeken en tassen onder de tafel zou liggen. Het bericht wordt nog steeds onderzocht. Het kan een zinsbegoocheling zijn.

De vraag die nog steeds niet gesteld is, luidt: heeft het plotselinge vertrek van Oscar te maken met de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen, nauwelijks een dag later? De vraag is nu gesteld. Hoe Amerikaans was Oscar in zijn denken, hoe vreemd voelde hij zich tegenover de literaire stromingen die wij in kaart proberen te brengen, ons onmiskenbaar Europese blikveld en ons geploeter? Oscar verdween de ochtend van de 8ste november, de verkiezingsuitslag was de ochtend van de 9e november.

Wij blijven vragen stellen en willen nu wel eens antwoord.

_____________________________________________________________

18 november 2016

Oscar is nu negen dagen weg.

De redactie is bijeengekomen om te praten hoe het verder moet. Eigenlijk stelt het vertrek van Oscar ons voor een onmogelijke vraag: wat voor tijdschrift zijn wij precies? Het is onmogelijk om een eenstemmig antwoord te geven en we voelen dat we Oscar onrecht doen door het over Terras te hebben. Vandaar dat we elkaar herinneringen aan Oscar vertellen.

Niemand weet waar Oscar geboren is. Men vermoed niet in Nederland, maar niemand weet waar wel. Niemand weet precies wat de motivatie van Oscar is geweest om ons blad te willen helpen. Hij toonde belangstelling voor de administratie en voor de digitalisering, was op de hoogte van de inhoud van ons tijdschrift maar kwam nooit met voorstellen. Zijn vertrek valt ons koud op ons dak, het voelt als een eenzame uitvaart. We weten niet wie zijn vrienden waren, of hij contact heeft met zijn familie. Dat alles maakt zijn opsporing als een loze roep in een echoput.

We hebben de redacties van andere literaire tijdschriften gevraagd of hij misschien is overgestapt, maar niemand heeft van hem vernomen.

Tot zover dit eentonige bericht. Maar er is nieuws van Sanneke van Hassel die Oscar nog een keer heeft gesignaleerd na zijn verdwijning. Zij stuurt ons binnenkort haar rapportage en die zullen we op deze plek plaatsen. Hou de website in de gaten, in de volgende mailing brengen wij u opnieuw op de hoogte.

Terras wordt door mensen gemaakt, maar in de spiegel van Oscars plotselinge vertrek kijken wij met moeite en vinden er weinig menselijks te zien.

______________________________________________________________

11 november 2016

Sinds afgelopen dinsdagmorgen is Oscar Liefland, Terras trouwe bureauredacteur, spoorloos verdwenen. Oscar is sinds ruim vier jaar bij ons werkzaam. Ondanks de vele berispingen over spelfouten en het verkeerd overnemen van teksten uit Raster en de toorn die hij over zich heen kreeg van geborneerde inzenders wiens werk hij uit onze naam lang moest laten liggen of afwijzen, heeft hij altijd zijn werk met grote inzet en toewijding gedaan.

Oscar is voor het laatst gesignaleerd in Rotterdam in het huis van onze voormalig redacteur Sanneke van Hassel bij wie hij op de bank sliep en dinsdag in alle vroegte is vertrokken met achterlaten van zijn toupetje. Oscar is makkelijk herkenbaar aan zijn gebatikte overhemden, lichtgrijze regenjas, zwarte ooglijntjes, geëpileerde wimpers en wenkbrauwen, hagelwitte gymschoenen. Mocht u Oscar hebben gezien, laat u het ons s.v.p. weten via redactie@tijdschriftterras.nl.

Oscar, als je dit leest: het spijt ons, we hebben het niet zo bedoeld. Kom terug, we hebben je nodig.

Over de auteur:

Terras staat onder redactie van Anna Eble. Vormgeving Terras: Anton Feddema. Vormgeving dichtbundels en reeks 'De literaire getuige': Herman van Bostelen.