Blog, Projecten | , november 8, 2017

Kees Nieuwenhuijzen (1933-2017)

Afgelopen zondag overleed in Amsterdam Kees Nieuwenhuijzen, grafisch ontwerper en vormgever van Raster. Kees Nieuwenhuijzen was zowel de vormgever van Raster I, het eenmanstijdschrift dat onder redactie van H.C. ten Berge werd uitgegeven van 1967 tot 1972 als redacteur en vormgever van Raster II (1977-2008). Hij is daarmee degene die het langst aan Raster verbonden is geweest. In 1992 ontving Kees Nieuwenhuijzen de H.N. Werkmanprijs voor zijn bijdragen als ontwerper-redacteur van het literaire tijdschrift. De sprekende kaften van de edities waarmee hij altijd met een kwinkslag het thema van de editie verbeeldde zijn veel geprezen en vormen de basis van het digitale archief www.tijdschriftraster.nl dat we hebben opgericht. Zijn euforische kreet toen het archief online kwam, zullen we niet snel vergeten.
Kees Nieuwenhuijzen vormde met zijn milde humor de spil van Raster. Het was een gouden greep uitgerekend de vormgever in het midden van de redactie te plaatsen en niet als toegevoegde waarde in de uitvoering op het einde aan bod te laten komen. Te midden van het experiment en de internationale ontdekkingsdrift die de redactie altijd gekenmerkt heeft, was de rol van Kees Nieuwenhuijzen cruciaal. Van tijd tot tijd publiceerde de vormgever eigen bijdragen in het tijdschrift, kort proza, een enkele keer een uitleg over de kaft. Vanaf Raster 113 (dat verscheen in 2005) gaf Kees Nieuwenhuijzen jongere vormgevers de ruimte de laatste paar nummers vorm te geven. Dat was onder andere zijn voormalige assistent Victor Levie. Kees Nieuwenhuijzen was behalve vormgever van Raster de vaste vormgever van de dichtbundels van Gerrit Kouwenaar, herkenbaar aan het grote beginkapitaal van ieder gedicht.
Tot slot een paar links naar zijn bijdragen:
Een zeer zeldzame uitleg hoe een kaft tot stand kwam, van 109 Filippica
De bijdrage aan het nummer over ‘De plek’: Klep
‘Lopen, liep gelopenvoor het nummer Lopen
De typemachine waarop het logo van Raster gemaakt werd, nadat dit op de kaft van de eerste nummers nog uit bolletjes bestond
Het typografische antwoord van Kees Nieuwenhuijzen op het thema ‘Nee’ van Raster 108
En natuurlijk alle kaften

Over de auteur:

Terras staat onder redactie van Anna Eble. Vormgeving Terras: Anton Feddema. Vormgeving dichtbundels en reeks 'De literaire getuige': Herman van Bostelen.