Kopij inzenden

Terras biedt ruimte aan oorspronkelijke korte verhalen, prozafragmenten, essays, poëzie, beeldbijdragen, audiofragmenten, foto’s. Terras kijkt in het bijzonder uit naar Nederlandse vertalingen van buitenlandse auteurs, onbekend of gevestigd. Vermeld graag de rechtentechnische bijzonderheden indien u een vertaald stuk ter publicatie aanbiedt.

De redactie van Terras beoordeelt alle kopij die binnenkomt nauwkeurig en besluit of zij al dan niet geschikt is voor plaatsing, in het papieren nummer of op de site. Het verdient nadrukkelijk de voorkeur dat u ons tijdschrift goed bestudeert voordat u ons kopij toestuurt en dat u een inschatting maakt of uw inzending bij ons past. Dat bespaart u en ons verloren moeite. Voor een goede beoordeling ontvangen wij graag meerdere proeve van schrijven: meer dan één kort verhaal, minimaal 3 gedichten. Een reactie op uw inzending kunt u verwachten binnen 12 weken. Over afgewezen kopij wordt niet gecorrespondeerd.

Kopij voor Terras mag als Word-bestand per mail worden ingestuurd naar kopij@tijdschriftterras.nl. Plaats alle bijdragen in één bestand en vermeld in de titel en in het bestand zorgvuldig je naam en contactgegevens.