Blog | , december 14, 2013

I.M. Jacq Vogelaar

Hedenochtend bereikte de redactie van Terras het droeve nieuws dat Jacq Vogelaar is overleden. Hij is 69 jaar geworden. Jacq was voor velen van ons vriend, dierbaar collega en inspirator. Op Terras en natuurlijk het Raster-archief zullen we aandacht aan zijn werk blijven besteden. We verloren in hem een voorganger, een onvermoeibaar pleitbezorger voor internationale literatuur, essayist, criticus, schrijver, dichter.

Op De Revisor staat een In Memoriam voor Jacq Vogelaar.

Uit zijn laatste dichtbundel Inktvraat een gedicht dat eerder verscheen in Klaaglied om Ka en in het Camus-nummer van Raster:

I

De vooroude stenen van Caillois vragen om a en o
en halen verhalen van ver
de stenen die de Asse te lezen geeft
spreken niet eens voor zich
een grijze stroom van nullen en enen

Gevraagd naar de naam
wordt het a gekaatst zonder weerga
sta en ga
en zeg mij na: hier is geen Ka

Hier slaat kaalte toe
hier is het niets elk jaar anders
niet alleen het water het heldere troebele water
maar zelfs de regels van de loop telkens
wanneer de rivier zich herschrijft
de bedding doorkruist
zonodig uitwijkt in diagonale halen
in het duister tast
in blind blinkend spiegelschrift
daar past een leesteken (geen punt) nu
een steen
voor de een talloos vele, andere telkens
als een vraag zonder taal of teken weerkeert

 

II

Wat een zwerven ging voorbij
voordat deze afgeronde hartsteen
bij mij in de hand
sprong

Uit liet verband van de velen
verwijdering vertaald heet verraad
zegt het ongeschreven
verbond voor immer
op

Het einde verbuigt
blind begin tot een ring
van rook in een kringloop
de weg andermaal afgedwaald
zoals ook het oog keert
in de klik van een dif-
tong klinkklaar
door de klak bevrijd
uit de keel gesneden ca-
mee

0 wat oogt de kei verraderlijk
zacht kloppend
in de hand

 

Over de auteur:

Erik Lindner (1968) is dichter en oprichter van Terras. Hij is werkzaam als adviseur en coördinator van het literaire programma van de Jan van Eyck Academie. In 2021 verscheen zijn tweede roman 51 manieren om de liefde uit te stellen.