thema:

Orfeu Negro

Vertaling:

ORFEU NEGRO

Mi sa singi
a son
opo kon,
te den stari wasi komoto
na loktu.
Mi sa singi
alanya worku,
penipeni pangi fu rediblaw,
blaka, di no man ori ensrefi
te mi son e kon;
wan geri boskopu
fu ala di didon ete na ini den kanpu,
fu ala di srebi breni…
Mi sa singi
a son
opo kon,
fu ondro a watra
di bradi sote,
te un opo kon na doro
fu arki
a nyunsu di mi ati
e lusu:
wanwan dropu fu mamanten son.

ORFEU NEGRO

Ik zal zingen
om de zon
te laten opkomen,
wanneer de sterren weggewassen zijn
uit de lucht.
Ik zal zingen
in wolken van oranje,
bespikkelde lendendoeken van roodblauw,
zwart, dat zich niet langer kan staande houden
wanneer mijn zon aankomt;
een gele boodschap
voor allen die nog in hun kampen liggen,
voor allen die blind zijn van slaap…
Ik zal zingen
om de zon
te laten opkomen,
vanuit het water
dat zo eindeloos breed is,
totdat jullie naar buiten komen
om te luisteren
naar het bericht dat vanuit mijn hart
naar buiten breekt:
enkele druppels van morgenzon.

ORFEU NEGRO

Ik sil sjonge
om de sinne
opgean te litten,
wannear’t de stjerren ferwosken binne
út ’e loft.
Ik sil sjonge
yn wolken fan oranje,
spikkele muldoeken fan sangenblau,
swart, dat him net langer steande h lde kin
wannear’t myn sinne ferskynt;
in giel boadskip
foar elkenien dy’t noch yn syn kamp leit,
foar elkenien dy’t noch blyn is fan ’e sliep…
Ik sil sjonge
om de sinne
opkomme te litten,
út it wetter wei
dat sa ûneinich wiid is,
dat jimme derút komme sille
om te harkjen
nei it berjocht dat út myn hert wei
nei bûten brekt:
in pear drippen fan de moarnssinne.

Over de auteur:

Michaël Slory (1935-2018) was een dichter uit Suriname, die publiceerde in het Sranantongo, Nederlands, Spaans en Engels. Uitgeverij In de Knipscheer zorgde met de bloemlezingen Ik zal zingen om de zon te laten opkomen (1991), Torent een man hoog met zijn po zie (2012) en Alsof men alles loslaat (2018) voor een bestendige, ruimhartige aanwezigheid van Slory’s werk in het Nederlandse poezi landschap.

Over de vertaler:

Eeltsje Hettinga is schrijver-dichter. Recente publicaties: Nachtspraak (2019), SeeWegen (2017), It Font, een in 2016 op de Frankfurter Buchmesse gepresenteerd multimediaal po zieproject, Ikader (2012). Hettinga was de eerste Dichter van Friesland (2017-2019). Hij vertaalde po zie van Slauerhoff, Boris Ryzji en Tomas Transtr mer. www.eeltsjehettinga.nl