Over Terras

Terras is een hedendaags tijdschrift voor internationale literatuur met een eigen stijl en een goed oog voor nieuwe ontwikkelingen. In Terras vind je bekende en onbekende literatuur van hoge kwaliteit. Terras houdt de lezer scherp en betrokken.

Terras is een ontdekkend tijdschrift voor internationale literatuur dat opereert in het voetspoor van het roemruchte tijdschrift Raster. Terras wordt gemaakt door dichters, schrijvers en vertalers met een internationaal netwerk en een zintuig voor het nieuwe en blijvend waardevolle. Als platform voor vertaalde literatuur werkt Terras samen met getalenteerde vertalers die het een kans biedt en kritisch begeleidt. Terras legt de nadruk op literatuur die nog niet ontdekt is maar wel de moeite van het ontdekken waard. Het tijdschrift opereert als pionier.

Terras #04 t/m #20 werd vormgegeven door Herman van Bostelen. Deze nummers hebben een typografische verbeelding van het thema op de kaft in rood en zwart. Sinds Terras #21 is Anton Feddema de vormgever van de reguliere Terras-nummers. Op de kaft staan vaak variaties op een van de beeldbijdragen uit het betreffende nummer, in zwart-wit. De kloeke nummers hebben een boekachtige kwaliteit en zijn bedoeld om te bewaren. Edities hebben grensoverschrijdende thema’s, zoals ‘Nieuw land’, ‘Door de nacht’ of ‘Catacomben’, of een geografisch zwaartepunt. In ‘Berlijn’ wordt een sociale sculptuur van een stad geschetst door werk te presenteren van tien toonaangevende dichters die er wonen en werken. Bijdragen in Terras worden altijd ingeleid om ze een kader te geven en toegankelijk te maken. Ook zijn er themanummers die het materiële en instrumentele onderzoeken, zoals ‘Gereedschap’ en ‘Metalen’.

Terras schrikt er niet voor terug bijzondere teksten te presenteren. Het doet geen concessies aan een algemene smaak of heersende opinie. Terras opereert volgens eigen visie en met grote belangstelling en nieuwsgierigheid.

Terras verschijnt twee maal per jaar in een stevige editie. Daarnaast maakt het tijdschrift speciaal voor de abonnees bijzondere uitgaven, zoals een reeks vertalingen van contemporaine klassiekers uit de wereldpoëzie, een kunstenaarsboek of een nog onuitgegeven verhaal van een bijzondere auteur. Op de website www.tijdschriftterras.nl verschijnen teksten, films, muziek en andere bijdragen.

Als u zich opgeeft voor de nieuwsbrief ontvangt u kosteloos updates van zowel Terras als Raster. Wees welkom. Ook kunt u zich abonneren op Terras.

Redactie Anna Eble / Ton Naaijkens / Iduna Paalman / Fabienne Rachmadiev / Laurine Verweijen

Vormgeving Terras  Anton Feddema

Vormgeving dichtbundels, ‘De literaire getuige’ en minidrama’s  Herman van Bostelen

Redactieraad  Mischa Andriessen / Jurriaan Benschop / Hélène Gelèns / Sanneke van Hassel / Miek Zwamborn

Vaste medewerkers  Tina van Baren / Anniek Kool / Charl-Pierre Naudé / Wim Noordhoek / Richtje Reinsma / Alfred Schaffer / Jeske van der Velden / Han van der Vegt

Website  Ehud Neuhaus

Terras wordt verspreid door Abonnementenland, VMBpress (voor boek- en retailhandels), Perdu en het Poëziecentrum Gent en vertegenwoordigd door stichting iwosyg, bestuurd door Jan Baeke, Anneke Brassinga, Erik Lindner, Piet Meeuse en Laurens Ubbink.

 

 

Persstemmen

 

Een goeie geest stuurt me het literaire tijdschrift Terras en spoort me aan het daarin opgenomen fragment uit de roman Malacqua te lezen, van Nicola Pugliese uit 1977. Het zijn maar enkele pagina’s. Ze zijn geweldig.

Joyce Roodnat in NRC Handelsblad over Terras #19 ‘Naar water’

 

Een echt hebbeding voor iedereen die houdt van proza en poëzie van het Caribisch gebied, waaronder Suriname.

– Dreamz World over Terras #18 ‘Cariben’

 

Terras lijkt lezers steeds opnieuw eraan te willen herinneren dat het literaire veld groter is dan Nederland. Ik mag dat wel. 

– Radna Fabias bij de toekenning van een deel van het prijzengeld van De Grote Poëzieprijs aan Terras, 2020

 

Men moet zich de special van het tijdschrift Terras, over theater en literatuur, niet laten ontgaan. Als bonus is daar een bijzonder uitgaafje bij geseald: het verhaal De tuin, het beest, de geest van Nina Polak, die eerder twee uitstekende romans publiceerde en vorig jaar de BNG Literatuur Prijs won.

Arjan Peters in De Volkskrant over Terras #17 ‘Theater’ en ‘De tuin, het beest, de geest’, een co-uitgave van de Jan van Eyck Academie en Terras

 

Terras getuigt vaak van aanstekelijke speurzin en inzet, waarbij gretigheid niet ten koste gaat van zorgvuldigheid.

Jan Paul Hinrichs in De Parelduiker over Terras #17 ‘Theater’

 

Steeds opnieuw richt Kawala haar aandacht op ‘het hart van het hart’ om daaruit een rijke verzameling gedichten, vol geschiedenissen en hervertellingen los te woelen. Kawala doet voor hoe zij zelf graag de Geschiedenis had gelezen, met een glansrol voor de vrouw en het vrouwelijk perspectief. Dat deze geschiedenis zich voordoet als ongemakkelijk en vreemd, onderstreept de noodzakelijkheid van haar exercitie. Deze vertaling vormt een derde van het Franse origineel. Het Nederlands van Kim Andringa biedt een krachtige, overtuigende stem en doet verlangen naar een vertaling van het geheel.

Maria Barnas in NRC Handelsblad over Anne Kawala’s In het hart van het hart van de schrijn, vertaald door Kim Andringa en uitgegeven door Terras, Perdu en het Poëziecentrum Gent

 

Het is opmerkelijk knap hoe werk, leven en lezen samengaan bij Postma.

– Jozefien van Beek in De Standaard over Geringere schepsels van Jan Postma, een co-uitgave van de Jan van Eyck Academie en Terras die werd meegestuurd met Terras #15 ‘Afrika’

 

Het is fijn dat Terras niet verlamd is geraakt door alle terechte weerzin tegen clichés rond ‘Afrikaanse literatuur’ en toch dit mooie Afrika-nummer heeft uitgebracht.

– Wim Bossema in het uitgebreide artikel ‘Afrikaanse literatuur bestaat misschien niet, maar we lezen het graag’  in De Volkskrant over Terras #15 ‘Afrika’

 

Terras lezen is als reizen over de wereld, naar ongekende gebieden waarbij je de verassingen van andere culturen ervaart. En dat alles vanonder de schemerlamp.

Ingrid van der Graaf op Literair Nederland over Terras #13 ‘China’

 

De gedichten zijn fragmentarisch van opbouw, maar van een consistente eenheid in vorm, toon en stijl. De geest van een verloren enkeling komt erin naar voren. Babstock vouwt zijn vleugels nauwkeurig en bereikt met gemak de hemel achter het plafond.

– Maria Barnas in De Volkskrant over Sigint van Ken Babstock, vertaald door Jeske van der Velden en uitgegeven door Terras, Perdu en het Poëziecentrum Gent

 

Zo’n liefdevol gemaakt blad verdient brede waardering.

– Elma Drayer op Twitter, 2015

 

Als Das Magazin de Linda is (doet u maar niet of u niet weet wie Linda is), wat is Terras dan? De Doeschka Meijsing van de bladenwereld? Hoe dan ook: Terras is een uiterst onhip tijdschrift vol letters (voer voor alfabeten!) met mooie teksten van bijvoorbeeld Nobelprijswinnares Herta Müller, over het sterfbed van een vader: ‘En toen die ziekte het lichaam had opgevreten, toen zijn hoofd zo klein was geworden als een vogelkop en zijn neus zo groot als een snavel en zijn hals zo dun als een kaars.’ Even later, over ‘het levende’ dat uit het lichaam was verdwenen: ‘Dat vloog buiten in februari in de lucht rond.’ Ook staan er schrijvers in Terras die beter zijn dan de meeste Nobelprijswinnaars (Marguerite Duras!) en onbekende grootheden als Julio Ramón Ribeyro: ‘Toen ik tien was, was ik de koning van de dakterrassen en heerste ik vreedzaam over mijn rijk van afgeleefde voorwerpen.’ Ik lees die zin nog eens over. Eigenlijk de beste samenvatting van het Nederlandse cultuurbeleid.

Arjen Fortuin in NRC Handelsblad over Terras #08 ‘Door de nacht’

 

Monika Rinck (Zweibrücken, 1969) geeft zich over aan zinnelijke beschrijvingen, wat iets anders is dan dat zij sensuele poëzie schrijft. Aan het woord is iemand die zoekt naar de rijkdom van de zintuigen en het wellustige, en vooral geniet van het contrast met het analytische en taalkundige. ‘Je indruk is niet op waarheid gebouwd, / merkt het honingprotocol op, schier versierde zoetheid. Ging daar je / tongetje overheen? Tongde de weegschaal?’ De dichter schrijft niet over de hedendaagse wereld, maar spreekt met de tongen van een maatschappij die onbeheersbaar is. Zij is deze wereld – die uiteenspat van overmaat en net zo gemakkelijk krimpt van ellende en armoede – zelf geworden.

Maria Barnas in De Volkskrant over de Honingprotocollen van Monika Rinck, in vertaling van Miek Zwamborn uitgegeven door Terras, Perdu en het Poëziecentrum Gent

 

Van de kunstenaar Klaas Kloosterboer (1959) zijn in het midden van het katern op glanzend papier, zes schilderijen afgedrukt. Kijk, en dat maakt Terras zo rijk in beleving. Er is met zorg en aandacht gezocht naar het juiste papier, kleurendruk, lettertype, soepelheid en vorm van het papier. Een fijn tijdschrift. Ga over de grens met Terras en neem gewoon een abonnement.

Ingrid van der Graaf op Literair Nederland over Terras #08 ‘Door de nacht’

 

Evenals Raster tracht Terras een netwerk van getalenteerde literaire vertalers rond zich te verzamelen. Dankzij deze vaak erg jonge vertalers slaagt het tijdschrift erin een weelde aan boeiende buitenlandse auteurs aan het Nederlandse publiek te presenteren.

Sven Vitse over Terras #08 ‘Door de nacht’ in Dietsche Warande & Belfort

 

Het is een nieuw tijdschrift en het mag er zijn.

– Maarten Moll in Het Parool, 2011.