Over Terras

Terras is een hedendaags tijdschrift voor internationale literatuur met een eigen stijl en een goed oog voor nieuwe ontwikkelingen. In Terras vind je bekende en onbekende literatuur van hoge kwaliteit. Terras houdt de lezer scherp en betrokken.

Terras is een ontdekkend tijdschrift voor internationale literatuur dat opereert in het voetspoor van het roemruchte tijdschrift Raster. Terras wordt gemaakt door dichters, schrijvers en vertalers met een internationaal netwerk en een zintuig voor het nieuwe en blijvend waardevolle. Als platform voor vertaalde literatuur werkt Terras samen met getalenteerde vertalers die het een kans biedt en kritisch begeleidt. Terras legt de nadruk op literatuur die nog niet ontdekt is maar wel de moeite van het ontdekken waard. Het tijdschrift opereert als pionier.
Terras wordt bijzonder fraai vormgegeven door Herman van Bostelen en heeft altijd een pakkende typografische verbeelding van het thema op de kaft in rood en zwart. De kloeke nummers hebben een boekachtige kwaliteit en zijn bedoeld om te bewaren. Edities hebben grensoverschrijdende thema’s, zoals ‘Nieuw land’, ‘Door de nacht’ of ‘Catacomben’, of een geografisch zwaartepunt. In ‘Berlijn’ wordt een sociale sculptuur van een stad geschetst door werk te presenteren van tien toonaangevende dichters die er wonen en werken. Bijdragen in Terras worden altijd ingeleid om ze een kader te geven en toegankelijk te maken. Ook zijn er themanummers die het materiële en instrumentele onderzoeken, zoals ‘Gereedschap’ en ‘Metalen’.
Terras schrikt er niet voor terug bijzondere teksten te presenteren. Het doet geen concessies aan een algemene smaak of heersende opinie. Terras opereert volgens eigen visie en met grote belangstelling en nieuwsgierigheid.
Terras verschijnt twee maal per jaar in een stevige editie. Daarnaast maakt het tijdschrift speciaal voor de abonnees bijzondere uitgaven, zoals een reeks vertalingen van contemporaine klassiekers uit de wereldpoëzie, een kunstenaarsboek of een nog onuitgegeven verhaal van een bijzondere auteur. Op de website www.tijdschriftterras.nl verschijnen teksten, films, muziek en andere bijdragen.

Als u zich opgeeft voor de nieuwsbrief ontvangt u wekelijk kosteloos updates van zowel Terras als Raster. Wees welkom. Ook kunt u zich abonneren op Terras.

Redactie  Tommy van Avermaete / Herman van Bostelen (vormgeving) / Anna Eble / Fyke Goorden / Renée van Marissing

Redactieraad  Mischa Andriessen / Jan Baeke / Jurriaan Benschop / Hélène Gelèns / Sanneke van Hassel / Miek Zwamborn

Vaste medewerkers  Tina van Baren / Anniek Kool / Charl-Pierre Naudé / Wim Noordhoek / Richtje Reinsma / Alfred Schaffer / Jeske van der Velden / Han van der Vegt

Website  Ehud Neuhaus

Promotie  Laurine Verweijen

Terras wordt verspreid door Abonnementenland, VMBpress (voor boek- en retailhandels),  Perdu en het Poëziecentrum Gent en vertegenwoordigd door stichting iwosyg, bestuurd door Anneke Brassinga, Chris Keulemans, Wim Noordhoek, Piet Meeuse en Laurens Ubbink. Met ingang van #17 ‘Theater’ verschijnt Terras als imprint van uitgeverij Oevers.

Persstemmen

Het is opmerkelijk knap hoe werk, leven en lezen samengaan bij Postma.’ Aldus Jozefien van Beek in De Standaard van 7 januari 2019. De publicatie Geringere schepsels van Jan Postma is een co-uitgave van de Jan van Eyck Academie en Terras en werd meegestuurd met Terras #15 ‘Afrika’.

Het is fijn dat Terras niet verlamd is geraakt door alle terechte weerzin tegen clichés rond ‘Afrikaanse literatuur’ en toch dit mooie Afrika-nummer heeft uitgebracht. Dat schreef Wim Bossema in het uitgebreide artikel ‘Afrikaanse literatuur bestaat misschien niet, maar we lezen het graag’ op 18 december 2018 in De Volkskrant.

Zo’n liefdevol gemaakt blad verdient brede waardering. Elma Drayer op twitter, 2015.

Arjen Fortuin schreef in NRC Handelsblad over Terras #08 ‘Door de nacht’:
Als Das Magazin de Linda is (doet u maar niet of u niet weet wie Linda is), wat is Terras dan? De Doeschka Meijsing van de bladenwereld? Hoe dan ook: Terras is een uiterst onhip tijdschrift vol letters (voer voor alfabeten!) met mooie teksten van bijvoorbeeld Nobelprijswinnares Herta Müller, over het sterfbed van een vader: ‘En toen die ziekte het lichaam had opgevreten, toen zijn hoofd zo klein was geworden als een vogelkop en zijn neus zo groot als een snavel en zijn hals zo dun als een kaars.’ Even later, over ‘het levende’ dat uit het lichaam was verdwenen: ‘Dat vloog buiten in februari in de lucht rond.’ Ook staan er schrijvers in Terras die beter zijn dan de meeste Nobelprijswinnaars (Marguerite Duras!) en onbekende grootheden als Julio Ramón Ribeyro: ‘Toen ik tien was, was ik de koning van de dakterrassen en heerste ik vreedzaam over mijn rijk van afgeleefde voorwerpen.’ Ik lees die zin nog eens over. Eigenlijk de beste samenvatting van het Nederlandse cultuurbeleid.
Bron: http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2015/juni/12/heersen-over-een-rijk-van-afgeleefde-voorwerpen-1503498

Maria Barnas schreef in De Volkskrant over de Honingprotocollen van Monika Rinck, in vertaling van Miek Zwamborn uitgegeven door Terras, Perdu en het Poëziecentrum Gent:
Monika Rinck (Zweibrücken, 1969) geeft zich over aan zinnelijke beschrijvingen, wat iets anders is dan dat zij sensuele poëzie schrijft. Aan het woord is iemand die zoekt naar de rijkdom van de zintuigen en het wellustige, en vooral geniet van het contrast met het analytische en taalkundige. ‘Je indruk is niet op waarheid gebouwd, / merkt het honingprotocol op, schier versierde zoetheid. Ging daar je / tongetje overheen? Tongde de weegschaal?’
De dichter schrijft niet over de hedendaagse wereld, maar spreekt met de tongen van een maatschappij die onbeheersbaar is. Zij is deze wereld – die uiteenspat van overmaat en net zo gemakkelijk krimpt van ellende en armoede – zelf geworden.

Bron: http://www.volkskrant.nl/boeken/monika-rinck-dwingt-de-lezer-keer-op-keer-in-ongemakkelijke-positie~a4081161/

Ingrid van der Graaf schreef op Literair Nederland over Terras #08 ‘Door de nacht’ over de vertalingen van proza van Riberyo, Agualusa en Morábito. En verrassenderwijs ook over beeldende kunst uit het nummer dat ze aanprijst.:

Van de kunstenaar Klaas Kloosterboer (1959) zijn in het midden van het katern op glanzend papier, zes schilderijen afgedrukt. Kijk, en dat maakt Terras zo rijk in beleving. Er is met zorg en aandacht gezocht naar het juiste papier, kleurendruk, lettertype, soepelheid en vorm van het papier. Een fijn tijdschrift. Ga over de grens met Terras en neem gewoon een abonnement.
Bron: http://www.literairnederland.nl/2015/07/07/literairtijdschrift-terras-door-de-nacht/

Sven Vitse schreef over Terras #08 ‘Door de nacht’ in zijn 50ste rubriek over tijdschriften in Dietsche Warande & Belfort:
Evenals Raster tracht Terras een netwerk van getalenteerde literaire vertalers rond zich te verzamelen. Dankzij deze vaak erg jonge vertalers slaagt het tijdschrift erin een weelde aan boeiende buitenlandse auteurs aan het Nederlandse publiek te presenteren.

Het is een nieuw tijdschrift en het mag er zijn. Maarten Moll in Het Parool, 2011.