thema:

Two minutes: Het pijngeheugen (3)

Two minutes: Schrijver Maria Vlaar leest voor de derde maal een stuk uit haar verhaal ‘Het pijngeheugen’, verschenen in Terras 06, On/ding: https://tijdschriftterras.nl/het-pijngeheugen/.

Over de auteur:

Maria Vlaar is recensent en interviewer voor De Standaard, biograaf van Joost Zwagerman, voorzitter van de Auteursbond en schrijver van korte verhalen. Voor haar debuutbundel Diepe aarde ontving ze de J.M.A. Biesheuvelprijs 2019. De jury prees Vlaars lef, intelligentie en bravoure, en zag 'grote ambitie' in de 'brede variatie aan stijlen en thema’s, en vooral uiteenlopende perspectieven'. De 'imponerende bundel verhalen vol melancholie' is volgens de jury 'geestig en licht' van toon.