thema:

Two minutes: Het pijngeheugen (3)

Two minutes: Schrijver Maria Vlaar leest voor de derde maal een stuk uit haar verhaal ‘Het pijngeheugen’, verschenen in Terras 06, On/ding: https://tijdschriftterras.nl/het-pijngeheugen/.

Over de auteur:

Maria Vlaar is recensente voor De Standaard en De Groene Amsterdammer, en was daarvoor adjunct-directeur van het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds en redacteur van De Bezige Bij. www.mariavlaar.com.