thema:

Station Osnabrück naar Jeruzalem | Fragment

Vertaling:

– In de Tragedie zit een tragedie verborgen die niet kan worden verteld omdat niemand de kracht ervoor heeft. Het is een met zonde en onschuld vermengde dwergtragedie waarin alle personages redenen hebben alle personages verwijten te maken, woede waait, bij het idee van god, bij het idee van liefde, redenen voor zelfverwijt, er is geen enkele vergiffenis, alleen maar droefenis en wrede verrassing. Dat er een tragedie verborgen zit in de zwartgeblakerde plooi van de Tragedie, dat is het tragische. Als ik niet zou schrijven, zegt het boek, zou niemand iets weten over de waarachtige Passie van Andreas

Iedereen begroef hem onder het puin van de herinnering.

Omi zat onder een parasol op Paradis plage.

Ze was bang voor een zonnesteek.

– De kandidaat voor de dood Jonas Andreas staat achter eenvolgens angemeldet op Goethestraße 37, Guten bergstraße 5, Nikolaiort 2, Friedrichstraße 25, Große Straße 44,
hij zocht het einde, zijn beenderen doorboren vergeefs zijn ziel, dat sleept zich voort, dat sleept zich voort, wie geeft me de doodsteek? zegt het boek.

Angemeldet, wat wordt daarmee bedoeld? zeg ik.

– Daarmee wordt iets afschrikwekkends bedoeld zoals een taalziekte, een pestepidemie die zich over de stad verspreidde, woorden die vroeger vertrouwd en argeloos waren zwollen op als builen, ze herkauwen niet langer, ze
hebben klauwkromme tanden gekregen, ze heb ben zich tegen hun gebruikers gekeerd zoals hondsdolle honden hun baasjes aanvallen, ze renden grommend door de straten,
vooral de woorden op –ung, woorden die men voorheen had gekend als daadkrachtige verdienstelijke burgers, verspreidden hun gruwelijke gegrom, je herkende ze niet
meer, zodra je –ungungung hoorde werd je bevangen door doodsangst, wist je dat er bevelen zouden losbarsten die ze met geïnfecteerde taal hadden geschorpioeneerd
en die volkomen onbegrijpelijk waren, maar die steeds op hetzelfde betrekking hadden wat het voorschrift verder ook was, het ging om: Jodenuitroeiing

dung, –tung (uitgesproken als oung, gutturaal, zoals ang in het Franse angoisse, angst, ungoisse, oungoisse),
bung, –rung

wie van ons had ooit kunnen denken toen we de mooie Duitse taal op school leerden dat dit amicale en eervolle suffix –ung, bestemd om werkwoorden om te vormen tot substantieven, die toegewijde daadkrachtige, die kleine genius die het verlangen naar activiteit bezielt, naar verdergaan, voortzetten, naar alles wat maar wenselijk
is, dat dit suffix zich in de vuurjaren zou ontpoppen als het onrustbarende hulpmiddel bij het vormgeven van alle uitvindingen die met vervolging te maken hebben?
Vertreibung. Vernichtung. Entrechtung.

ung!
de klank van de doodsklok voor alle inwoners die op last van de Autoriteit het stempel Jude op hun gezicht gedrukt kregen, een brandmerk waardoor personen in één seconde in vee veranderden, dat wil zeggen een daad waardoor jodificatie in de praktijk werd gebracht.

Ineens kreeg ieder gejodificeerd individu het bevel / werd hij veroordeeld tot een dubbele dagvaarding / sanctie / straf / verplichting: onderworpen aan een dubbele verordening-verplichting-sanctie: bij iedere bewegingverplaatsing in de ruimte moet de geregistreerde enerzijds worden angemeldet (aangekondigd, gesignaleerd, geproclameerd) anderzijds zichzelf signaleren, zich melden op het politiebureau van iedere straat, zelf zijn aanwezigheidsverklaring op straat afgeven, zichzelf aangeven volgens de regels, zichzelf voorgaan, zichzelf volgen, zich zelf escorteren, zich verklaren, sich melden, bij iedere verplaatsing, herplaatsing, moet hij overgaan tot het laten op lichten van zijn spoor via Abmeldung, Ummeldung, Meldung, iedere ontworteling, uitzetting, uitroeiing, liquidatie, uitkotsing ambtelijk in orde brengen, dus in de gaten houden dat je in de gaten wordt gehouden, alleen maar bestaan via het gecontroleerde bestaan opgetekend in een kasboek
van het bestaan naar het voorbeeld van de omgang met de lepralijder die altijd met zijn klepper moest aankondigen dat hij in de buurt was

 

Op 15 april 2022 verschijnt Station Osnabrück naar Jeruzalem van Hélène Cixous bij uitgeverij Octavo, in vertaling van Desirée Schyns.

Over de auteur:

Over de vertaler:

Desiree Schyns (1959) is universitair docent vertalen Frans-Nederlands en Vertaalwetenschap aan de Universiteit Gent en literair vertaalster. Zij publiceert over literair vertalen en cultural memory in het werk van Franstalige auteurs. Ze is redactielid van Filter, tijdschrift over vertalen.