thema:

Stro

Vertaling:

Horen jullie dat, zo honen honingprotocollen, nu heeft de gevoeligheid

zich uitgestrekt, nu heeft ze alle ruimtes overspannen en aangestoken.

Aardse treurigheid, de berken vergrijzen, de hond heeft een oog verloren,

as, vlokkend talmen, verzoening, vermoeidheid, verdriet misschien, toch is het je plicht

erdoorheen te gaan, als ware het licht, waarin de eland staat, met handen,

die jij je gebonden denkt. Dan zie je: Het wordt minder, het begrijpen.

Helderheid ontstaat alleen nog door de intensiteit van de schok. Een geluidloze knal.

Je kunt het niet meer bevatten, bent  ongedurig, en in een poging toch te begrijpen,

kom je er aan de andere kant weer uit, relief, dat niets bestaat,

Tremolo, dat niets bestaat, als had je tevergeefs in de nevel gegrist,

een nevelpaardje opgegeten (huuhot, de grijze stort zich op mij,

ik val door hem heen) en bent diep beneden, prikkelbaar, onbegrepen,

in afwachting van de schok. Maar plotseling, hier, alles geel, vol stro!

 

 

Stroh

Hört ihr das, so höhnen Honigprotokolle, jetzt hat die Empfindlichkeit

sich ausgedehnt, jetzt hat sie alle Räume überspannt und angezündet.

Irdische Traurigkeit, die Birken ergrauten, ein Auge hat der Hund verloren,

Asche, flockiges Zaudern, Sühne, Müdes, vielleicht Gram, doch deine Pflicht

ist es hindurchzugehen, als sei es Licht, worin das Elend steht, mit Händen,

die du dir gebunden denkst. Dann siehst du: Es lässt nach, das Begreifen.

Klarheit gibt es nur mehr mit der Drastik des Schocks. Ein lautloser Knall.

Du kannst nichts mehr fassen, bist fahrig, und im Versuch doch zu begreifen,

kommst du auf der anderen Seite wieder heraus, Relief, das nicht existiert,

Tremolo, das nicht existiert, als hättest du bloß in den Nebel gegriffen,

seiest einem Nebelpferdchen aufgesessen (Hühott, der Graue stürzt mich,

ich falle durch ihn hindurch) und bist tief unten, empfindlich, unbegriffen,

in Erwartung des Schocks. Aber plötzlich, hier, alles gelb, voller Stroh!

Over de auteur:

Monika Rinck (1969). Recente publicaties: Risiko und Idiotie en Lieder für die letzte Runde (2015), Honigprotokolle (2012), het dubbelalbum Helle Verwirrung (poëzie) / Rincks Ding- und Tierleben (proza en tekeningen, 2009), Pass auf, Pony! (audioboek, 2008), zum fernbleiben der Umarmung (poëzie, 2007), Ah, das Love-Ding (essays, 2006).

Over de vertaler:

Miek Zwamborn is schrijver, vertaler en beeldend kunstenaar. In haar werk spelen landschap en geschiedenis een belangrijke rol. Zij publiceerde de romans Oploper (2000), Vallend Hout (2004) en de dichtbundel Het krieken van sepia (2008). In 2013 verscheen haar derde roman De duimsprong bij uitgeverij Van Oorschot. Onlangs richtte zij op het Schotse eiland Mull Knockvologan Studies op.