thema:

Terrassculptuur

Vertaling:

Prachtig genadeloos werk

rond de hellingen van aarde

met bruuske hak gehouwen

terrassen op last van honger

of de wenk van een vorst.

Van grazers afgekeken

op rijm geoogde hoogten

rond om steilten van aarde

tree voor tree afdalende

water fi lterende balkons.

Kleuren van rimpelend gewas

zwellen in betreden dammen

mijlen dungerande potten

van de top gehaalde oogsten

door handen lang in de aarde.

Manden rijkgemaakte grond

armzalig door armen vergaarde

langs ladder en zandstenen stut

strofen van hymnische lengte

dankzij wrikkend zwoegen, vóór

geld, gaven eten en drank

maar scheuren nu als stugge zeilen

(sommige altijd al verdomme )

neer in ravijnen van aarde.

 

 

THE FARM TERRACES

Beautiful merciless work

around the slopes of earth

terraces cut by curt hoe

at the orders of hunger

or a pointin lord.

Levels eyed up to rhyme

copied from grazing animals

round the steeps of earth,

balconies filtering water

down stage to stage of drop.

Wind-stirred colours of crop

swell between walked bunds

miles of grass-rimmed contour

harvests down from the top

by hands long in the earth.

Baskets of rich made soil

boosted up poor by the poor,

ladder by freestone prop

stanzas of chant-long lines

by backwrenching slog, before

money, gave food and drunk

but rip now like slatted sails

(some always did damn to)

down the abrupts of earth.

 

 

Voor vijf andere vertaalde gedichten van Les Murray, zie Terras 00, het papieren nummer.

 

Over de auteur:

Les Murray (1938) Recente publicaties: Taller When Prone (2010), The Biplane Houses (2007), New collected poems (2002).

Over de vertaler:

Maarten Elzinga (1957). Recente vertalingen: Victor Segalen: Brieven uit China (2010), Patrick Mondiano: De horizon (2011)en Robert Gray: Grasschrift (2007).