thema: 05 Maken en breken

omslag_maken_en_breken

Wordt de werkelijkheid zoals we die ervaren door taal gemaakt? Of juist gebroken? Terras #05 staat in het teken van Maken en breken. Iets maken gaat vaak niet zonder kleerscheuren; de waarde van wat gemaakt wordt, heeft bij een kunstenaar of schrijver niet te maken met geld. Niet zelden lijkt de breuk een definitief einde. Of de breuk het gevolg is van het maken of het maken een gevolg is van het breken is niet eenduidig. Een puzzelend kind heeft de puzzel ook eerst gebroken. Maken en breken zijn actieve begrippen, roepen op iets te ondernemen. Het nummer verwijst in verschillende bijdragen naar het werk van componist, theatermaker en Rasterauteur Dick Raaijmakers. Hij overleed in 2013. Ook in het nummer zit de tijd de schrijvers en hun personages op de hielen. En men verweert zich met taal. De vergankelijkheid mag dan een thema zijn, poëzie en proza zijn de hoopvolle getuigen. Terras #05 Maken en breken is een ode aan het maken en de maker.

Dochter

O.