thema:

Gedichten

Vertaling:

kindertijd

 

achter het dorp

zat ik,

koeienhoedertje voor een boer,

op het herfstige grastapijt

in de geur van de bosomzoomde weiden.

ik was de koeienvorst

sancta simplicitas

in het braambos.

getooid had zich

met alle sieraden

de kleurendronken oktober.

rookdoorvlamd in het landschap

was al het gewas

van walmende herfstbladvuren.

dwars door de velden

voorbij het ornament van de dorpsgrens

doolden wij,

ik zonder herderszang

en de knisperende aarde,

ik en mijn kudde,

een hartstocht van de herfst.

 

 

wereld aanraakbaar

 

onder handbereik

wereld, aanraakbaar

als grof gemalen meel.

een rechtschapen vroegte,

regel voor regel

in de akker gebukte bietenvrouwen.

tonen van aarde, frontaal.

lichtlevend de ingelijfde stilte.

een appelboom in bloei,

ruikbaar mergel en spoeling,

de gerst wordt geel

in het Dresdener achterland.

klankfiguren, levensgeesten,

die een hoge borst opzetten,

feiten op goed geluk, –

in alle vroegte in de dorpen,

weg naar Lotzen:

wereld aanraakbaar.

 

____________________________

Wulf Kirsten werd in 1934 geboren in de buurt van Meissen in de voormalige DDR. Na de middelbare school werkte hij bij een bakkerij-collectief, als
bouwvakker en boekhouder, om ten slotte toch maar via Abitur en lerarenopleiding, én een correspondentie met Oskar Maria Graf, in contact
te komen met de literatuur. Hij begint in de jaren '50 te schrijven, wordt redacteur bij Aufbau Verlag in Berlijn en Weimar en publiceert in 1964
zijjn eerste gedichten. Typerend voor zijn verbondenheid met het landschap van zijn geboortestreek is de titel van een in 1986 verschenen kleine
verzamelbundel: 'die erde bei Meissen'. Zijn in 2004 verschenen omvangrijke verzameling 'gedichte aus 50 jahren' draagt de veelzeggende titel 'erdlebenbilder'.
Kirsten speelde een rol bij het verzet tegen het DDR-bewind, dat leidde tot de val van de Muur. Hij woont in Weimar.

Willem van Toorn (1935), schrijver en vertaler. Was redacteur van Raster. Vertaalde poëzie van onder meer Franco Loi. Recente publikaties: De hofreis (poëzie, 2009), De geur van verbrande appels (verhalen, 2010), Het grote landschapsboek (essays, 2011). Binnenkort verschijnt een nieuwe dichtbundel en in 2014 Hoezo Europa, met in het hoofdstuk over de voormalige DDR aandacht voor Wulf Kirsten en Jan Volkert Röhnert. Een ruime selectie vertalingen van Wulf Kirsten verschijnt ook in Tortuca.

Over de auteur:

Over de vertaler: