Anne Kawala, In het hart van het hart van de schrijn

18.30

In 1514 werd na de dood van Anna van Bretagne, koningin van Frankrijk, een kleine gouden schrijn gemaakt om haar gebalsemde hart in te bewaren. De schrijn, nu leeg, wordt nog altijd bewaard in het Musée Dobrée in Nantes. Iets meer dan vijf eeuwen later werd Anne Kawala gevraagd er een tekst over te schrijven. Die groeide uit tot een lijvige dichtbundel, Au coeur du coeur de l’écrin, in deze vertaling tot ongeveer een derde teruggebracht, waarin ze een speurtocht door de middeleeuwen onderneemt. Op zoek naar een verklaring voor het feit dat een dode koningin opengesneden kon worden om haar hart te verwijderen, verzamelde Kawala historische bronnen die haar al snel confronteerden met de centrale vraag van de bundel: ‘Wat is de plaats van de vrouw in deze maatschappij?’ In de gedichten voert ze de lezer mee langs allerlei aspecten van de middeleeuwse samenleving, langs hoofse liefde en huwelijkspolitiek, kruistochten en geneeskunde, heksen, begijnen en andere onafhankelijke vrouwen, maar trekt ook scherpe lijnen naar de hedendaagse gender- en identiteitsproblematiek. Zo wordt in het hart van het hart van de schrijn de strijd aangebonden met de manier waarop machthebbers en een partijdige geschiedschrijving ons beeld van het verleden, van minderheden en de (middeleeuwse) vrouw bepalen.

Anne Kawala (Herlincourt, 1980) studeerde in 2005 af aan de École nationale supérieure des beaux-arts van Lyon. In haar benadering van de poëzie verraadt deze achtergrond zich door het gebruik van visuele en typografische procédés, maar ook door gebruik van stem en gebaar als een onlosmakelijke aanvulling op de geschreven tekst. Daarnaast werkt Anne Kawala geregeld samen met film- en theatermakers, choreografen en beeldend kunstenaars. In haar werk streeft ze ernaar uit heterogene elementen een coherent geheel te maken. Genreconventies interesseren haar weinig: haar poëzie is doorgaans narratief, documentair of zelfs theoretisch en vormt een verkenning, een cartografie, de gecombineerde neerslag van persoonlijke ervaringen en ontdekkingen, gelezen boeken en opgedane kennis.

Kawala debuteerde in 2008 met F.aire l.a F.eui||e. Sindsdien publiceerde ze nog zes bundels, waarvan Au cœur du cœur de l’écrin de recentste is. Ze trad op op festivals van Bratislava tot Medellín en was in 2016 te gast op Poetry International.

Kim Andringa is literair vertaler, vertaaldocente en literatuurwetenschapper. Ze studeerde Franse taal- en letterkunde in Nijmegen en promoveerde aan de Sorbonne in de vergelijkende literatuurwetenschap. Ze doceert aan de Masteropleiding tolken/vertalen van de Université de Liège en is literair vertaler uit en naar het Frans, hoofdzakelijk van poëzie. Daarnaast is ze redactielid van Terras, Septentrion en Études Germaniques.

ISBN België: 978-90-5655-168-1
ISBN Nederland: 978-90-5188-117-2

In het hart van het hart van de schrijn | Anne Kawala | vert. Kim Andringa | 96 pag.
€ 19,95 | Oorspronkelijke titel: Au coeur du coeur de l’écrin | Grafisch ontwerp: Herman van Bostelen

Bestellen in België: https://www.poeziecentrum.be/het-hart-van-het-hart-van-de-schrijn-anne-kawala

Categorie: