Henk Pröpper, Het woord en het beeld

9.17

Het woord en het beeld is net verschenen.

In Het woord en het beeld onderwerpt Henk Pröpper de monumentale documentaire Shoah (1985) van Claude Lanzmann aan een onderzoek. Wat wil Lanzmann ons met de documentaire vertellen, laten weten en ervaren, en wat kunnen wij daar vervolgens over zeggen? Welke strategieën zet hij in als filmer, auteur en interviewer? En is de Holocaust volgens Lanzmann eigenlijk wel in beeld of taal te vatten, of doet elk woord en beeld uiteindelijk afbreuk aan de werkelijke gebeurtenissen?

Uiteraard heeft Shoah een uitvoerige receptie gehad, meteen vanaf het moment van verschijning: talloze filmtheoretici becommentarieerden de documentaire reeds. Pröppers essay voorziet de film echter van een nieuwe dimensie, onder meer door de keuze om de boekuitgave van Shoah, waarin de teksten uit de documentaire in transcriptie zijn opgenomen, bij zijn analyse te betrekken. In zijn essay verkent Henk Pröpper nauwgezet de schakeringen in het denken van Lanzmann en hoe dit doorwerkt in Shoah.

 

Deze uitgave vormt het eerste deel van de reeks ‘De literaire getuige. Verhalen van de Holocaust’ waarin jaarlijks een literair werk verschijnt waarin de Holocaust centraal staat. De focus ligt op oorlogs- en kampliteratuur die in andere landen als bijzonder belangwekkend wordt gezien maar desondanks nooit naar het Nederlands is vertaald. Leidend bij de keuze van de werken is niet alleen de historische meerwaarde maar ook en vooral literaire kwaliteit. Het kan gaan om verhalen en poëzie, maar ook om essays, getuigenissen en briefwisselingen. Met zijn beschouwing over Lanzmanns documentaire geeft Henk Pröpper een nieuwe aanzet voor een mogelijke benadering van getuigenissen van de Holocaust.

In 2006 publiceerde Jacq Vogelaar zijn omvangrijke studie Over kampliteratuur. Het was destijds zijn wens om een oorlogsbibliotheek te brengen: een boekenreeks waarin belangrijke oorlogs- en kampboeken uit binnen- en vooral buitenland in Nederlandse vertaling uitgegeven zouden worden. Een plan dat nooit écht van de grond is gekomen. Met ‘De literaire getuige’ willen Terras en Amphora Books die inhaalslag alsnog maken. De naam van de reeks is ontleend aan Sem Dresdens essay De literaire getuige (1959).

Het woord en het beeld wordt uitgegeven in samenwerking met Amphora Books en is mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, het Mondriaan Fonds, het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed, en het ministerie van VWS.

Het woord en het beeld. Over Shoah van Claude Lanzmann | Henk Pröpper | 40 blz. | ‘De literaire getuige. Verhalen van de Holocaust’ #1 | 14 x 21 cm | € 10,- of gratis bij een jaarabonnement op Terras | Grafisch ontwerp: Herman van Bostelen | ISBN 9789064461453

 

 

Andere suggesties…