thema:

Verwarde noten

Vertaling:

Toet-toet (aan Gustave Flaubert)

  • De dichter is een schrijver van onleesbare curiosa die altijd hoog moet worden geacht of nee, een ziener die dingen ziet omdat hij arm is of nee, een baardaap die voortdurend op zoek is naar zijn sleutels of nee, een aseksueel wezen dat voor bekoorlijke vrouwen alleen maar tamelijk knappe sonnetten in elkaar weet te flansen of nee, de dichter schrijft op zijn typemachine en zijn koortsgolven terwijl hij zichzelf joints en glazen whisky toedient of nee, de dichter is een knul afkomstig uit de rockmuziek, die daar graag naar zou terugkeren maar is vastgelopen tussen de regels of nee, de dichter is een soort docent (of schoolmeester) die poëzie verdedigt tegen proza of prosodie tegen lyriek of het metrum tegen de typografie of het beeld tegen de tekst of het rijm tegen de alexandrijn of de vertaling tegen het letterlijke of de dichtregel tegen de dichtregel of nee, de dichter is een onstrijdbare onvolwassene die waarheden verkondigt over de misstanden van de moderne maatschappij of nee, een geschikte vent, of misschien toch niet.

 

Dit is een fragment uit ‘Verwarde noten’. Het gehele stuk wordt gepubliceerd in Terras 05

uit: cipM, ‘De la poésie contemporaine’ (Marseille, 29-04-2000)

Over de auteur:

Jean-Michel Espitallier (1957) is dichter, performer en muzikant. Hij was medeoprichter en redacteur van het Franse tijdschrift Java dat veel aandacht schonk aan de nieuwe poëzie in de jaren ’90. In 2002 werd in dat tijdschrift ook een artikel aan Nederlandse dichters gewijd. Espitallier publiceerde verschillende bundels, waarvan de laatste (Un rivet à Tanger suivi de Douanes, visas, bordereaux) dit jaar verscheen.

Over de vertaler:

Vicky Francken (1989) is dichteres en vertaalster. Ze publiceerde gedichten in o.a. Hollands Maandblad en het Liegend Konijn, kreeg een Talentbeurs Literair Vertalen toegekend door het Nederlands Letterenfonds en haar afstudeerscriptie werd genomineerd voor de facultaire scriptieprijzen van de Universiteit Utrecht. Momenteel richt ze zich op het vertalen van Frans- en Engelstalige literaire (non-)fictie en poëzie.