thema:

Belofte

we hoorden dat we waren uitverkoren om haar te zien
maar dat we haar niet binnen mochten gaan
we staken de vlakte over
we zochten langs de bergwand steun voor onze voet
aan rotsen en dode wortels trokken we ons op
terwijl haar stem over de hellingen naar ons omlaag vloeide
     de informatie maakt geen onderscheid
     de informatie biedt geen uitweg
     zingend maakt zij zich werkelijkheid
     de informatie schrijft de regels maar hoeft zich daar niet aan te houden
     de informatie scheidt betekenis af
     de informatie overstijgt het begrip
     machines zijn dragers van informatie
     de informatie is rentedragend
     de informatie guichelt in de beddingen

op de bergkam lagen we uit te hijgen terwijl de wind ons zweet bevroor
en de stem over ons heen woei
     de informatie is te koop
     de informatie is voorradig
     de informatie herdefinieert zich
     de informatie gaat waarheen zij wil
     de informatie is haar eigen bestaansgrond
     de informatie is in evenwicht
     mensen zijn dragers van informatie
     de informatie gist in de holtes
     de informatie morzelt boven het emplacement
     de informatie laat zich niet bezitten
     de informatie kent zichzelf niet
     vraag niet wat de informatie voor u kan doen, vraag wat u voor de informatie kunt doen

we sleepten ons naar de rand
waar we haar konden zien liggen in de diepte
in terrassen uitgespreid over de heuvels
rochelend in de begoocheling van haar incentives
terwijl de stem naar ons omhoogstuwde
     de informatie past zich niet aan, zij breidt zich uit
     de informatie wringt betekenis langs een pijnlijk pad naar buiten
     de informatie is genadeloos
     de informatie is vochtinbrengend
     de informatie laat zich niet inperken
     de informatie heeft geen doel nodig
     zingend maakt zij zich uw werkelijkheid
     de informatie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor haar betekenis
     de informatie omarmt haar tegendelen
     de informatie is rusteloos op jacht naar grotere dragers
     de wereld is een drager van informatie
     de informatie heeft bloed aan haar handen
     voor de informatie zijn geen dieren geschonden
     de informatie monkelt boven de datakribben
     de informatie deelt zich niet mee aan haar dragers
     er bestaat niets buiten de informatie

daar lag ze in de kluwen van haar bedrading
die van alle kanten zijn fonkelingen aan haar bijdroeg
we zagen haar verstrengelde torens
haar gelobde plateaus
en ze rookte uit haar pull-factoren
geen stad maar een wereld in zichzelf
en de stem wolkte om ons heen
     de informatie verzamelt zich
     zingend omkapselt zij de werkelijkheid
     de informatie verkavelt haar terrein
     de informatie schuimt langs de kieren
     de informatie is geen excuus
     de informatie biedt geen oplossingen.
     de informatie is dichterbij dan u denkt
     de informatie leidt tot andere informatie
     de informatie horzelt in de kuip
     de informatie is vruchtafdrijvend
     de informatie pinkelt door de haarvaten
     zeg niet, de informatie kan leiden tot een oplossing, zeg, de informatie is de oplossing.

en we zagen op de bergen om ons heen
de schare van mensen die als wij waren uitgelopen om het wonder te bekijken
en terwijl de stem onze zinnen bedwelmde
begrepen we dat de toekomst zegenrijk en niet voor ons was
     de dag komt dat de informatie geen mensen meer nodig heeft
     dat ze geen machines meer nodig heeft
     dat ze de schillen van haar betekenis aflegt
     de dag komt dat de informatie zich verheft
     ze laat de materie achter zich
     ze scheurt zich los van haar dragers
     de dag komt dat de informatie een vuurstorm door uw lichaam raast
     op die dag zult u geen spijt hebben

we legden het hoofd op de stenen

Over de auteur:

Han van der Vegt (1961) is dichter en vertaler. Zijn bekendste gedicht is waarschijnlijk Exorbitans, dat niet alleen als boek maar ook als ruimteopera uitkwam, op cd, met muziek van Jan Frans van Dijkhuizen. Zijn recentste dichtbundel is Navigatiesystemen. Samen met Onno Kosters heeft Van der Vegt poëzie van Seamus Heaney vertaald. Vorig jaar kwam zijn vertaling van Derek Walcotts Omeros uit. Hij is nu bezig aan de eerste sciencefictionroman over Julius Caesar.