thema:

Daarna kwam Ignatz

Vertaling:

overeind en opende zonder afscheid van hen te nemen de glazen schuifdeur en ver-
dween op dat lichtloze strand. En er waren er die later zeiden dat hij de deur nooit
had opengedaan, dat de glasmoleculen zich bij zijn aanraking hadden gescheiden,
of weer anderen dat hij door de glazen deur was gestapt zoals sommigen van zijn
broeders zich snel door een hoosbui bewegen zonder ooit nat te worden, want zo-
als zijn broeders waren ten opzichte van gewone mensen, zo, wordt gezegd, was
Ignatz ten opzichte van zijn broeders. Maar de waarheid was dat Ignatz de deur zo
soepel en snel openschoof, erdoor stapte en hem dichtschoof dat het onderscheiden
van die handeling van de andere hetzelfde zou zijn als het tellen van de wieken
van een vliegende helikopter, en die beste deur, goed gesmeerd in zijn pakking,
verraadde hem evenmin met een ontijdige knars, zodat zijn donkere hoofd, tegen
de tijd dat ze zagen dat hij van hen was weggegaan, reeds zoekgeraakt was in de
zwarte golven zand en de zwarte golven water. En zelfs toen waren er onder hen
die achter hem aangegaan zouden zijn en uit hun stoelen zouden zijn gekomen met
moedige, opstandige woorden, maar ze werden tegengehouden door de wijze
raad van anderen die hen maanden dat ze net zo goed een raket konden vastbinden
met een spinnenwebdraad als Ignatz met hun smeekbede van zijn gekozen pad
konden afbrengen.

Over de auteur:

Monica Youn is als kind van Koreaanse ouders geboren in Houston, Texas. Na aanvankelijk een carrière als advocaat te hebben opgebouwd is ze zich steeds meer gaan toeleggen op poëzie. Inmiddels werkt ze als docent creative writing aan Princeton. Ze heeft drie dichtbundels gepubliceerd: Barter (2003), Ignatz (2010) en Blackacre (2016). Met Blackacre heeft ze de William Carlos Williams-prijs gewonnen.

Over de vertaler:

Han van der Vegt (1961) is dichter en vertaler. Zijn laatste bundel is Navigatiesystemen; zes gedichten voorbij de menselijkheid (2015). Hij heeft tientallen boeken vertaald, maar concentreert zich bij voorkeur op poëzie. In 2016 verscheen zijn vertaling van Derek Walcotts Omeros. Eerder vertaalde hij samen met Onno Kosters District and Circle van Seamus Heaney. Hij schrijft een sciencefictionroman over Julius Caesar, Een fellere zon.