thema:

Gedichten uit ‘De beloftes van glas’

Vertaling:

Beste Lexicon, ik stierf in jou
zoals een draakvlinder
of een draak in een fles zou doen

Beste Lexia, er is geen verstand

Beste Boek, je was nooit een boek
Panter, je bent niet meer dan een pagina
gescheurd uit een boek

Dwaas Meer, je was de ruïne van een boek

Beste Merline, Allerbeste Lou, de straten hier
hebben hun volheid en hun vaart
als een blinde op een draaimolen

Ooit was ik een brave jongen
maar nu slaap ik uren aan een stuk
Sneeuw, je moet mijn hoofdkussen zijn

Beste Merline, Allerbeste Lou, ik zie een fazant op het hek
terwijl ik dit schrijf
terwijl ik Afrika in brand zie staan bij toeval
in een verkoelende wind

Hatelijke Stad, in de droom was de boom eerst een woord
dan werd hij een kolom in een donkere arcade
Welke tekens voor even en oneven moeten worden gemaakt

Beste George, tot ziens
Krijg je nu je geheugen terug

Wie is iemand en wie is niets
in het spel vroeg ze
De rest kon ik niet verstaan

 

 

 

 

Ballade van de noodzakelijkheden


 
De maan is geschoren
waardoor dit medicijn goed is

voor nachtmerries, goed voor zoute tranen.
Hebben we ze niet jarenlang zien groeien

en gloeien in cadmiumwitte blaasjes
tot een ruimte ten slotte vorm krijgt

die niet te meten of kennen is?
Was dat nu wel of niet het doel?

Er ligt een kromme romp—van een vrouw—
in een kooi van oneindige omvang,

oneindig groot en oneindig klein,
met gebleekte botten als tralies.

Er is een humeurige en landerige samenkomst
van heksen die hun rokken optillen

en over stenen hinken,
een wild zwijn met hondenkop,

een trol wiens oren doorntakjes spruiten,
wiens vloeken liedjes zijn

over het ontbinden van vorm
en het toebrengen van schade?

Al die dingen, waarom maken we ze echt
door hun ogen gifgroen te kleuren

en hun gezwollen tongen te splijten?
Het is een vraag die nooit meer

moet worden gesteld. Laat ze, onze schaduwen,
dansen en vreselijke woorden zingen.

              voor Augusta

Over de auteur:

Michael Palmer (1943) is een Amerikaans dichter en vertaler. Hij studeerde Frans en Comparative Literature aan Harvard. In 2006 ontving hij de Wallace Stevens Award voor zijn poëtisch oeuvre. Hij is weleens geassocieerd met language poetry, een stroming die sterk de nadruk legde op de rol van de lezer bij het toekennen van betekenis. Zijn bundel Aygi Cycle verscheen in 2009 in een vertaling van Tom Van de Voorde (Druksel, Gent). Zijn meest recente bundel is The Laughter of the Sphinx (2016). Dit jaar draagt Palmer tijdens Poetry International de Terras-lezing voor.

Over de vertaler:

Tom Van de Voorde (1974) is dichter en vertaler. Hij publiceert dit voorjaar zijn derde dichtbundel Zwembad de verbeelding, alsook De beloftes van glas, een uitvoerige selectie uit de poëzie van de Amerikaanse dichter Michael Palmer. Met Staša Pavlović werkt hij aan een vertaling van de poëzie van Tomaž Šalamun.