thema:

In het hart van het hart van de schrijn (2)

Vertaling:

Historisch gedicht
(Lodewijk XI sterft)
 

Karel VIII, 13 jaar, 1483, 13 jaar, geen 14, 14 is meerderjarig, is daar royaal meerderjarig, maar 1483, Karel is 13 jaar, zijn vader, Lodewijk XI, de vader van Karel gaat dood, Lodewijk XI gaat dood, Karel is 13 jaar, zijn vader gaat dood bang om dood te gaan aan een hersenbloeding en voor de ogen van Sint Franciscus van Paola, Sint Franciscus van Paola bewerkstelligt wonderbaarlijke genezingen, Lodewijk wil hem zien, in twee breven beveelt paus Sixtus IV Franciscus, Franciscus gehoorzaamt, van Paola reist hij van Napels naar Marseille naar Lyon naar Roanne naar Tours komt aan in Plessis-les-Tours, Franciscus komt aan, letterlijk aan zijn voeten werpt zich Lodewijk en sterft dan, spreek weinig, tegen Lodewijk XI die bang was om dood te gaan werd gezegd spreek weinig, Lodewijk wil dat tegen Lodewijk XI om hem te zeggen dat hij doodging werd gezegd spreek weinig, spreek weinig, Lodewijk XI tegen de minst dwaze dochter van Frankrijk, want wijze zijn er niet zegt Lodewijk, Lodewijk XI zegt tegen zijn dochter, zegt Lodewijk tegen Anna, Lodewijk zegt tegen Anna van Beaujeu, Lodewijk XI maakt Anna van Beaujeu tot Anna van Frankrijk, spreek weinig, Anne de Beaujeu zal regentes zijn, spreek weinig, Anna van Beaujeu is Anna van Frankrijk, regentes, Lodewijk XI gaat dood, de koning is dood, leve de koning, leve de twee lichamen van de koning, het dode lichaam van de dode koning en
levend het levende lichaam van de regentes

[1]

[1] Vertrouwt Lodewijk XI het regentschap werkelijk toe aan Anna van Beaujeu ? De generale staten van 1483 bevestigen dat niet, maar die van 1484 wel – voor wie geen historicus is zijn de feiten tegenstrijdig, verward, duister, maar uit de geschiedenisboeken heb ik weinig geleerd over koninginnen en regentessen, ik betwijfel of dat te wijten is aan hun mindere kwaliteiten op dit gebied, sommige koninginnen en regentessen waren goede strateges en uitstekende diplomates.

 

Gedicht van wie in het koningschap
het eerst het hart werd uitgesneden

in de schrijn van het hart vind ik van wie in het koningschap het eerst het hart werd uitgesneden,
in de schrijn van het hart van een Franse koningin ontmoet ik een Franse koningin,
in het hart van de schrijn ontmoet ik Blanche van Castilië,
in het hart van de schrijn volg ik de weduwe van Lodewijk de Leeuw, van Lodewijk Al-Assad,
in het hart van de schrijn ontmoet ik de moeder van Lodewijk de Heilige, van Lodewijk IX,
ik volg haar lange regentschap, het lange regentschap van deze Franse koningin,
ik lees Blanche stichtster van de abdijen van Lys, van Royaumont en Maubuisson,
in de schrijn van het hart ontmoet ik de eerste heerser over Frankrijk die besloot
mijn hart na mijn dood zal worden uitgesneden,
in de schrijn van het hart, in het hart van de schrijn, vind ik de schrijn van het hart van Blanche
ik vind het in de abdij van Lys,
ik zoek haar dood en ik vind 1252,
Anna van Bretagne sterft in 1514
in het hart van de schrijn vind ik van wie in het koningschap het eerst het hart werd uitgesneden,
in het hart van de schrijn ontmoet ik Blanche van Castilië,
ik ontmoet deze eerste heerser, deze eerste heerser is een heerseres,
in het hart van de schrijn ontmoet ik Blanche van Castilië,

Gedicht van Blanche van Castilië

in de schrijn van het hart vind ik van wie in het koningschap het eerst het hart werd uitgesneden,
in het hart van de schrijn met het hart van een Franse koningin ontmoet ik een Franse koningin,
ik ontmoet Blanche van Castilië,
ik ontmoet wie geschreven heeft:
de liefde waar te laat ik mij aan overgaf / heeft mij door haar heerlijkheid geleerd / zoete vrouwe van het paradijs / dat ik van u een lied wil zingen / voor de vreugde die duren kan / moet men u dienen ende minnen / want niemand is zozeer gedwaald / van uw zoon, hetzij in woord of daad / mits hij zich u dienstbaar heeft gemaakt / dat gij geen verzoening voor hem krijgt/ voor de vreugde die duren kan / moet men u dienen ende minnen / Koningin-Maagd, leliebloem / zulke genietingen kent de mens / die van uwe minne brandt / dat geen mens ze kan vatten in woorden / voor de vreugde die duren kan / moet men u dienen ende minnen /…
in het hart van de schrijn ontmoet ik een vrouw die van de goede minne haar partij maakt,
ik ontmoet wie begunst de hoofse liefde van een man voor een vrouw,
in de schrijn van het hart lees ik Blanche,
in het hart van de schrijn bemint mijn hart de macht van Blanche
in het hart van de schrijn lees ik het gedicht van onpartijdigheid
in de schrijn van het hart ontmoet ik van wie het eerst het hart werd uitgesneden,
in het hart van de schrijn ontmoet ik de eerste heerser over Frankrijk die besloot
mijn hart na mijn dood zal worden uitgesneden,
ik ontmoet Blanche
in het hart van de schrijn lees ik haar liefde voor de goede minne,
ik lees de Lai van de Es, leer eruit dat de trouw werd belasterd van haar die van twee ineens beviel
in het hart van de schrijn lees ik van Blanche de liefde voor de goede minne en zie er haar tweeling opgroeien,
in het hart van de schrijn van haar hart bleef de belasterde Blanche voogdes, regentes-vorstin,
in het hart van de schrijn sticht de vrome Blanche de abdij van Lys,
in het hart van de schrijn ontmoet ik een vrouw die van de goede minne haar partij maakt,
ik ontmoet wie begunst de hoofse liefde van een man voor een vrouw,
in het hart van de schrijn van haar hart volg ik de weduwe van Lodewijk de Leeuw, van Lodewijk Al-Assad,
en ik ontmoet de moeder van Lodewijk de Heilige, van Lodewijk IX,
in de schrijn van het hart van Blanche zie ik haar het einde van de kruistochten zien
Blanche sterft 30 jaar voor de dood van de kruistochten, haar zoon zal de laatste kruisvaarder zijn
ik lees Blanche de dood in het gevecht kennen, de dood met opengereten buik, de dood met uitgerukt en verslonden hart,
in het hart van de schrijn zie ik de dubbelzinnigheid van de liefde van de goede minne juist daar waar zij geboren is, het Arabische rijk,
Blanche sterft 30 jaar voor de dood van de kruistochten, haar zoon zal de laatste kruisvaarder zijn
ik lees Blanche de dood in het gevecht kennen, de mos teutonicus kennen, het villen, het opdelen van de lichamen, hart, ingewanden, beenderen, een ontleding, een ontvlezing, het lichaam in stukken gesneden, van ingewanden ontdaan, gekookt, urenlang, in een pot gekruide wijn,
in het hart van het hart van de schrijn, in de veldslagen, de gevechten en de oorlogen, waren de vrouwen aanwezig,
in het hart van de schrijn lees ik de Geschiedenis van het beleg van Brest van Anna van Beaujeu,
in het hart van het hart van de schrijn zijn Anna van Bretagne en vele vrouwen aanwezig,
zijn strijdsters aanwezig, gewapend, in het hart van het hart van de schrijn
zijn heelmeesteressen aanwezig, gewapend, in het hart van het hart van de schrijn

Over de auteur:

Anne Kawala (1980) studeerde aan de kunstacademie van Lyon en publiceerde in 2008 haar eerste bundel F.aire L.a F.euille (éd. Du Clou dans le Fer). In haar werk combineert ze tekst met visuele en typografische elementen om een non-lineaire leeservaring te creëren waar haar performances, soms meerstemmig of met muzikale begeleiding, nog een extra dimensie aan toevoegen. Andere bundels van Anne Kawala zijn Part & (Joca Seria, 2011) en Le Cowboy et le poète (CD-boek met Esther Salmona, L’Attente, 2011). Au coeur du coeur de l’écrin verscheen in mei 2017 bij uitgeverij Lanskine.

Over de vertaler:

Kim Andringa (1977) studeerde Frans en vergelijkende literatuurwetenschap. Ze is literair vertaler uit en naar het Frans, redactielid van Terras en universitair docent vertalen aan de universiteit van Luik.