thema:

De ark en De verloren naald

De ark

Van binnen en buiten werd

de ark met aardpek bestreken.

Nog borrelden gassen toen

wij in biezen dreven. De reuk

was er van voortijd, van vloeiend

en brandbaar ontginnen.

 

Veel later stond op het erf

een kuip met pikzwart pek.

Het hout van de schuur moest

geteerd, op drijven voorbereid.

 
 
 
 
 

De verloren naald

Het erf met de weeë lucht

van pluimveepoep. Onder

scharrelende griezelpoten stuift

het stof op. Zij zoeken niet naar

de verloren naald om hun vleugels

aan te naaien. De furie is niet louter op

leeftocht gericht. Ze krabbelen in de hof

naar lang geleden terug. Ze houden vol

de stomme beesten, ze schrijven brieven

in het zand aan hun schepper en aan ons.

 
 
 
 
 

Deze twee gedichten stammen uit de serie In het holst van de grond gepubliceerd in Terras #10 Metalen.

Over de auteur:

Emma Crebolder (1942) (1942) studeerde Duits en Afrikaanse talen. Woonde enkele jaren in Tanzania. Doceerde Swahili. Eerste stadsdichter van Nederland (1993). Publiceerde o.m. de poëziebundels Zwerftaal (1995), Vergeten (2010), Vallen (2012), Verzoenen (2014) en Opsnuiven (2018).