Blog | Laurens Ham, juni 6, 2012

Masker, ontmasker (4)

In 1916 en 1917 fotografeerde de Amerikaanse fotograaf Alvin Langdon Coburn de dichter Ezra Pound met een Vortoscoop. Het boek Photography and Literature (samengesteld door Jane M. Rabb, 1995) geeft deze intrigerende beschrijving van dit apparaat: ‘a device with three of the poets shaving mirrors, which, when attached to a camera, acted like a prism, geometrically fragmenting Pound’s appearance in many subsequent portraits’ (p. 200). Effectiever kon de versplintering van de wereld in oorlogstijd niet worden uitgedrukt: de mens als het effect van elkaar spiegelende vlakken. Twee jaar later, in de spiegelzaal van Versailles, donderde Europa definitief in scherven uiteen.

Laurens Ham (1985) is literatuurwetenschapper en publicist. Hij werkt aan de Universiteit Utrecht aan een proefschrift over autonoom auteurschap in de Nederlandse literatuur vanaf de negentiende eeuw. Daarnaast doceert hij aan de UU en aan de Koningstheateracademie in Den Bosch. Zijn kritieken en essays gaan vooral over hedendaagse Nederlandstalige poëzie en literatuur van de historische avant-garde; ze verschenen onder meer in DW B, De Groene Amsterdammer, NRC Handelsblad, nY, Ons Erfdeel en Parmentier. Daarnaast publiceert hij blogberichten en poëzie bij Terras. In 2011 werd zijn essay ‘Multatuli, een zelfcreatie’ bekroond met de Vrij Nederland/Academische Boekengidsprijs.