thema:

STENEN, IJZER, RATEN VAN GLAS

Vertaling:

Als de deur, als de deur
ga je open, immer, midden in
de muren.

Muren: stenen
oogleden. Mensen-
oord.

Hoe
lang, zeg,
lagen wij tweeën in de sneeuw?
Hoe
lang?

Want, niet waar: we blijven
wit.

*

ROND JE GEZICHT de dieptes,
dieptes blauw en grauw,
het zingende, gerijpte –
wit, vervaagd o vrouw

De treeloze afgrond,
hij gaapt als open lot –
het val-en-val-nu klinkt
en pas de tred tot slot.

De gierensnavels breken
zich van jou zelf vrij –
geluiden zo kaukasisch
in het grote enerlei.

*

VLOEIEND GOUD, in de aard-
wonden op te merken,
en jij, als zoveel monden buiten en binnen
misvormd als waarschuwing
door zin en noodsein.

Aan de verzegelde, rijpe
scheuten van de lip-
bloem – de weerspannige, ook
hier luistert hij zich door.

*

HET AAN HET BRANDIJZER HIER
voorbij getolkte Ginds:

zo makkelijk, van lofgezang,
raakt iemand als wij
niet verzadigd.

Door zes vonken aan
gestuurde hardheden
volgen. En geen

Terloops.

*

KLEM OPEN, KLEM DICHT

(Nu eens de kling, dan de schede, dan weer geen.

Niets is verloren, niets uitverkoren,
Een zegt er één.)

*

RATEN VAN GLAS, in
stenen glans gekookt,
van kommer doorblazen,
gastvrij,

je klettert erdoor,
door allemaal,
een oliedrop op
zoek naar lont, van louter
verlies en versterring.

*

SCHRIJF je niet
tussen de werelden in,

leer rakelijks
langs het tranenspoor
leven.

*

Over de auteur:

Paul Celan (1920-1970) was dichter en vertaler. Hij publiceerde o.a. Der Sand aus den Urnen (1948), Mohn und Gedächtnis (1952), Von Schwelle zu Schwelle (1955), Sprachgitter (1959), Die Niemandsrose (1963), Atemwende (1967), Fadensonnen (1968), Lichtzwang (1970), Schneepart (1971) en Zeitgehöft (1976).

Over de vertaler:

Ton Naaijkens (1953) is vertaler en essayist. Hij bereidt momenteel een herziene vertaling voor van de verzamelde gedichten van Paul Celan.