Blog | , maart 25, 2016

Het getekende gezicht van Brussel

Terras #09 ‘Brussel’ reflecteert op het fenomeen stad, en stelt de vraag wat het teweegbrengt, een eenduidig antwoord daarop geeft het niet. Na de aanslagen in Brussel afgelopen dinsdag is die vraag misschien nog wel moeilijker te beantwoorden.

Elke stad is anders, maar wat alle steden gemeen hebben is dat zij bestaan uit verschillende onderdelen die de stad een geheel maken. Als een van die onderdelen onder vuur ligt, ligt de stad als geheel onder vuur.

De stad is beweeglijk, en verandert continu. Door de mensen die er door de straten struinen, door de toeterende auto’s die zich een weg door de binnenstad banen, door de dronkeman die de kroeg wordt uitgegooid. Maar ook door grote gebeurtenissen. Het Brussel van 22 maart is niet hetzelfde als het Brussel de dag daarvoor. De stad behoudt haar eigen gezicht, maar de trekken veranderen continu. De aanslagen laten een diepe groef achter.

Afgelopen november verscheen het ‘Brussel’-nummer van Terras. Voorjaar 2016 volgen er een aantal uitgaven, waaronder het jubileum nummer #10 Metaal in juni.

In het negende nummer van Terras verandert Brussel gaandeweg in ‘Brussel’, het fenomeen stad an sich en wat het allemaal teweegbrengt. Via stadsverhalen, reportages, kunst en poëzie raak je verdwaald in de stad en kom je waar je helemaal niet
op bedacht was. Brussel gaat over in Johannesburg, Johannesburg in Berlijn, Berlijn in Parijs en Parijs weer in Brussel. Dit nummer bevat vertalingen van teksten van Marcel Broodthaers met foto’s van Julien Coulommier: Statues de Bruxelles, in vertaling van Rokus Hofstede. Er zijn teksten van Rokus Hofstede, we ondervragen met Pascal Verbeken de engel die de stad beschermt, volgen een fictief metrolijnenstelsel in gedichten van Jan Baeke. Hoe Brussels of onbrussels is het werk van Henri Jacobs, Cathérine Lommée, Gwendolyn Lootens, Philippe Vandenberg? Hoe onbrussels zijn de verhalen van Charl-Pierre Naudé en Harry Kalmer over Johannesburg? Veranderen de gedichten van Zhao Si alle Brusselse steden in de opperste metropool, Peking? Steden zijn misverstanden, vooral ‘Brussel’.

Met bijdragen van Anniek Kool, Nigel Peake, Kees ’t Hart, Eva Wissenburg, Françoise Sagan, Els Moors, Charl-Pierre Naudé, Gwendolyn Lootens, Anne Vegter, Harry Kalmer, Zhao Si, Felicitas Hoppe, Barry Schwabsky, Tonnus Oosterhoff, Durs Grünbein, Fabiënne Rachmadiëv, Martin Reints, Cathérine Lommée, Tomas Lieske, Rokus Hofstede, Jan Baeke, Jurriaan Benschop, Philippe Vandenberg, Marcel Broodthaers & Julien Coulommier, Wim Brands, Oliver Kerkdijk, Marion Poschmann, Pascal Verbeken, Marieke Rijneveld, Emiliano Battista, Ton Naaijkens, Gawan Fagard en Geert van Istendael.

Over de auteur: