thema:

De gebouwde omgeving

Vertaling:

‘een barre en onbeheerde plaats’
Botolph (1)

 
Er is op deze plek zo weinig als je je kan
voorstellen, dus doen dingen dienst als elkaar:
metaal wordt hout, hout
wordt bot; regen wordt drup –
in deze nu al berouwvolle wind,
zowel de zweep als het helende zout.

De lucht is de belangrijkste bouwstof
nodig voor de kerk en het beste
van de slopende brand. Deze roomwitte rots
een blindtracering van beestjes, eertijds van het land.
De moddersteen een maaswerk van luchtbellen
dat borrelt en spat, onbewogen als water,
dik en vast als de eerste laag pleister,
een dun vliesje dat droogt als het barst.

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Halverwege de zevende eeuw verzocht een Angelsakische monnik genaamd Botwulf de plaatselijke
koning om een ‘barre en onbeheerde plaats’ waarop hij een klooster mocht bouwen, één van de
eerste in Engeland. Hij kreeg toestemming om zich te vestigen in het drassige, onherbergzame
kustgebied van Suffolk, bij Iken. Botwulf groeide uit tot Sint-Botolph. Zijn klooster werd eind
negende eeuw verwoest door de Vikingen en het kerkje op die plaats werd in 1968 getroffen
door een grote brand

Over de auteur:

Emily Hasler is een Britse dichteres, geboren in het Engelse graafschap Suffolk. Haar gedichten werden gepubliceerd in verschillende tijdschriften en bloemlezingen. Ze won onder andere de Eric Gregory Award voor veelbelovende jonge dichters en een Hawthornden Fellowship. In 2011 verscheen haar poëziepamflet Natural Histories. In 2018 werd haar eerste bundel, The Built Environment, gepubliceerd door Liverpool Press.

Over de vertaler:

Jeske van der Velden (1987) studeerde Engels en Literair Vertalen aan de Universiteit Utrecht. Ze vertaalde poëzie en proza voor Terras, Poetry International, Crossing Border e.a. In 2015 ontving ze een Talentbeurs voor literaire vertalers. In 2017 verscheen haar vertaling van Ken Babstocks gedichtenreeks SIGINT (Perdu/Terras/ Poëziecentrum). Samen met Caroline Meijer vertaalde ze recent Herinneringen aan de toekomst (Memories of the Future) van Siri Hustvedt, dat in april 2019 verscheen bij de Bezige Bij.