thema:

Het wolkenkrabbermasker van de Dogon

Mali_West-Afrika_jan.febr._2008-3

 

De vele kleurrijke maskers van de Dogonstam, die in het oosten van Mali in West-Afrika leeft, worden afgeleid van een hoog slangvormige moedermasker de Imina-na dat tijdens rouwceremonies en het Sigifeest wordt gedragen. Het Sigiritueel vindt maar eens in de zestig jaar plaats en moet de Dogon bevrijden van de wanorde die is ontstaan door overtredingen van voorvaderen. Het feest wordt als een feest van vernieuwing gezien. Er mogen geen vrouwen aan deelnemen. Een van de maskers van deze inwijding is het tot vijf meter hoge sirige-masker. Dit masker wordt ook wel wolkenkrabbermasker genoemd en bestaat uit 80 etages die de verdiepingen van het huis van de stichters van de clan symboliseren. Ondanks de inmense afmetingen wordt er met het sirige-masker een dans van metershoge sprongen uitgevoerd.