thema:

Gedichten

Vertaling:

 Ongehoorde woorden

 

 

Het woord is een junglewind 

 

Groot is de naam

Van het vrije woord

Het is machtig als de woestijnwind

Het is verzengender dan de maartse zon

 

Geweer is zijn doopnaam

Zijn kracht is onbegrensd

Zijn werking onafzienbaar

 

Het draagt respect als een diadeem

Horden sprinkhanen krijgen het er niet onder

Zwermen roodbekwevers zullen nooit zijn zaden uitputten

 

Zijn woord houden

Dat maakt de mens

 

Vrij van elk juk moet het woord blijven

Zoals de junglewind dat is.

 

 

Over de taal

 

Sta me toe

Pennenbroeder

Pennenzuster

Een paar woorden

over de naveltaal en haar troeven

 

Een mens is zijn taal

Zij was zijn eerste maaltijd

Met een kom oerlucht

Om de toppen te beklimmen

Alle respect is haar verschuldigd

Als uit de tunnels te raken het doel is van de mens

Haar te lezen en te spreken

Haar te gebruiken voor werk en geloof

Op school en in het veld

Moet onophoudelijk

Het credo zijn

 

Een falen op deze weg staat symbool voor de nederlaag

Met een geleende taal kun je de rivier niet oversteken

Die laat zich vergelijken met een kruk.

 

Als onverenigbaarheid voortduurt

Steelse blikken her en der

En de slotsom dat geen enkel land gebouwd is op geleende taal

Spreek je taal

Draag haar als een vaandel

Zij is de bron van je welstand.

 

Nomadenstappen 

 

 

 

Op weg naar de overkant

 

De reis van oever naar oever

Begint met de eerste stap

En het doorwaden van het wed.

 

Ik sta op

Nomade

Met de morgen als vertrekpunt

Maïskaf als leeftocht

Een knapzak op mijn schouders

Stevig vastgeknoopt aan de onmisbare stok

Een ferme stap na de andere

Ik baan mijn weg

Ik houd maat

Met het ochtendgloren als enige getuige

 

Dorpen en velden werden doorkruist

Heuvels verbeten beklommen

Wedden in rivieren overgestoken

 

Ik zal ’s avonds de horizon halen

Als ik mijn stappen versnel.

 

 

Oversteek

 

vanuit mijn Guinee

vanuit de rode aarde

vanuit mijn navelland

doorkliefde ik de oceaan

met mijn nomadenvoeten

met mijn verloren blik

zocht ik wat achter de kim ligt

uit alle macht

legde ik de buik

van het schip van het leven

op het torsende water

ik zeilde op de wind

tot de viriele streken

tot de ahornoevers

van de Saint-Laurent

tot de oostelijke kantons

tot de naaldbosheuvels

die me herinneren

aan de groen gekapte uitlopers

van Fouta Djalon

de ongewone golven

voerden me mee

tot de verre grenzen van Quebec

ik ademde de frisse lucht

van de winternachten

ik droeg sneeuwschoenen

doorkruiste skipistes

proefde de verleiding van de steden

genoot van de gemartelde taal

mijn gewonde oren

vruchtbaar slijk

verschillend loof

melodie van mijn eigen taal

ik stak de oceaan over

vanaf de zeebodem

van mijn ziel

op de golven

van mijn lichaam

overdag

ga ik aan boord

’s nachts

ga ik van boord

en zo voort en voort

tot het volgende vertrek

tot de volgende oversteek

 

 

 

 

 

 

 

 

Over de auteur:

Thierno Souleymane Barry is dichter en jurist. Hij is geboren in Guinee en woont in Canada. In 2013 verscheen zijn bundel Au-delà de l'Océan.

Over de vertaler:

Kim Andringa (1977) studeerde Frans en vergelijkende literatuurwetenschap. Ze is literair vertaler uit en naar het Frans, redactielid van Terras en universitair docent vertalen aan de universiteit van Luik.