thema:

Naar water, Christian Hawkey | Video

Vertaling:

Han van der Vegt leest gedichten van Christian Hawkey uit Terras #19 ‘Naar water’.

Han van der Vegt vertaalde voor Terras #19 ‘Naar water’ enkele gedichten van de Amerikaanse dichter Christian Hawkey (1969). In deze video leest hij twee gedichten voor, beide met de titel ‘Hour’.

Terras #19 ‘Naar water’ is verkrijgbaar via deze link.

Over de auteur:

Christian Hawkey (1969) is dichter en docent. Van hem zijn twee dichtbundels uitgegeven, The Book of Funnels (2004) en Citizen Of (2007). Daarnaast schreef hij Ventrakl (2010), geïnspireerd op het werk en de persoon van de Oostenrijkse dichter Georg Trakl, en het libretto voor een opera over playbackfenomeen Milli Vanilli. Met Rachel Levitsky richtte hij The Office of Recuperative Studies op (‘A glamourous underground cult that is here to abduct you’).

Over de vertaler:

Han van der Vegt (1961) is dichter en vertaler. Zijn laatste bundel is Navigatiesystemen; zes gedichten voorbij de menselijkheid (2015). Hij heeft tientallen boeken vertaald, maar concentreert zich bij voorkeur op poëzie. In 2016 verscheen zijn vertaling van Derek Walcotts Omeros. Eerder vertaalde hij samen met Onno Kosters District and Circle van Seamus Heaney. Hij schrijft een sciencefictionroman over Julius Caesar, Een fellere zon.