thema:

Vaktalen X [niet waarnemen ener gedichtkans]

Vertaling:

niet-waarnemen ener gedichtkans. eerder gedicht-vergezellende

maatregel ‘als uit één vlees (stuk wordt)’.

dat weet je wijsneus heel precies – helaas alleen zoals de

koeienhuid over kennis beschikt. laat zich al bij ’t

 

kalven verrassen. meneer bastaard ‘wie beschrijft mijn ver-

bijstering’ schijnt onze opvatting te delen: aanvaarding

door mij / accentuering door hem. hij leert (‘tot hier’ kan men

het kader noemen) zijn allereerste jood kennen.

 

zes dagen jonger / maar wel twee klassen hoger. u zeggen

ze vermoedelijk. maar daarvoor ontbrak bewijs. hip hop –

je gezicht wordt gestaag ouder en inderdaad: die ene

arm (indien gestrekt) had de andere bespeurd. these

 

waarmee prima gewoekerd kan worden: ‘oorlog en holocaust als

distillaat ener chimerische haatliefde bij twee jochies in linz.

en voort gaat het slag op slag’: wraak voor de onver-

draaglijke krenking van de moderne tijd. afleggen van kleinburgerlijke

 

oogkleppen. duits/duits voortaan – een relatie helemaal

naar zijn smaak. ook linguïstisch hevig oké: ‘seksuele morsetekens

als puur vrouwvijandige subtekst’. zijn alter ego al lang geheime

dienst. gemeenschappelijk standpunt betreffende het huwelijks-

 

probleem: het unieke ambtenarenkorps! verdeeld in zijn

duidigheid. met smaak uitgeplozen / waagt spagaat: dat werkt dus

gewoon ziek. verlies van de voegenis  ‘onschuld’ dreigt. deson-

danks mijn warmste dank: aan de stichting bedenkelijk dichten.

 

 

 

Ulf Stolterfoht is writer in residence van de Universiteit van Utrecht en draagt voor tijdens het city2cities-festival. Op 20 april leest hij voor tijdens de opening in de Spiegeltent (Korte Nieuwstraat 24, Utrecht). Op 24 april geeft hij daar de Belle van Zuylen-lezing.

Ulf Stolterfoht (1963) is dichter en vertaler en woont in Berlijn. Recente publicaties: holzrauch über heslach (2007), fachsprachen XXVIII-XXXVI (2009),  handapparat heslach: Quellen, Dokumente und Materialien (2011).

Ton Naaijkens (1953), vertaler en essayist. Hoogleraar Universiteit Utrecht Duitse literatuur en vertalen. Redacteur Armada en Filter. Binnenkort verschijnt Ernst Meister, Alle schepen kenteren.

Over de auteur:

Ulf Stolterfoht (1963), dichter en vertaler. Recente publikaties: holzrauch ueber heslach (2007), fachsprachen XXVIII-XXXVI (2009), handapparat heslach: Quellen, Dokumente und Materialen (2011)

Over de vertaler:

Ton Naaijkens (1953) is vertaler en essayist. Hij bereidt momenteel een herziene vertaling voor van de verzamelde gedichten van Paul Celan.