Agenda | Ehud Neuhaus, december 14, 2011

Persbericht: Terras 01 met thema ‘gereedschap’ is verschenen

Na het nulnummer verschijnt nu het eerste nummer van het tijdschrift Terras. Dit nummer is gewijd aan gereedschap, in de breedste zin van het woord en zo gevarieerd mogelijk met bijzondere aandacht voor vertaalde literatuur.

Vertaler Maarten Elzinga kreeg carte blanche en koos gedichten over gereedschap, uiteenlopend van “De Tovenaarsleerling” van Goethe tot aan het werk van de Australische dichter Philip Hodgins die nauwgezet de medische apparatuur beschreef waarmee hij werd behandeld. Terras 01 bevat verder onder meer poëzie van de Amerikaanse dichter / timmerman Mark Turpin, van Seamus Heaney en de jonggestorven Franse dichter Christophe Tarkos.

De Franstalige literatuur speelt een belangrijke rol in deze aflevering, met bijvoorbeeld vertaald proza van Pierre Bergounioux en Jean-Loup Trassard, twee auteurs die liefdevol en secuur schrijven over het Franse plattelandsleven waar het vakmanschap en de menselijke maat goeddeels verdrongen zijn door machines en schaalvergroting. Beide auteurs zijn vertaald door Rokus Hofstede die ook een inleiding schreef op hun werk. Daarnaast zijn prozateksten opgenomen van Eugène Savitzkaya en Lucien Suel.

Terras 01 bevat uiteraard niet alleen vertalingen. Dirk van Weelden en Han van der Vegt schreven elk een essay naar aanleiding van het thema en van Hélène Gelèns en H.H. Ter Balkt zijn nieuwe gedichten opgenomen. Hoewel ‘gereedschap’ de ruggengraat vormt van dit nummer, bevat Terras 01 ook enkele bijdragen die niet aan het thema zijn verbonden, o.a. poëzie van debutant Guido Favié en verhalen van Raymond Carver, Miroslav Penkov en Zsusa Forgasz alsmede een essay over waarnemen van Bernke Klein Zandvoort. Daarnaast wijst de redactie graag op de beeldbijdragen in het nummer en de bijzondere omslag.

Terras 01 kost 15 euro is vanaf nu te bestellen via www.terrasterras.nl of www.perdu.nl. Vanaf eind december zal Terras ook via een select aantal boekhandels te verkrijgen zijn.

Op 17 december wordt de nieuwe Terras feestelijk gepresenteerd in Perdu (aanvang: 20.30) met voordrachten van Rokus Hofstede, Hélène Gelèns, Guido Favié, Richtje Reinsma en F. Van Dixhoorn.