thema:

San-rotstekening en Vredefortkrater

Vredefortkrater
 
 
Een meteoriet drong 2 miljard jaar

geleden in het raadselrijk van grijs

geperst graniet en kristallijn gesteente.

Uit de bodem werd ook goud omhoog

gestuwd. Schachttorens staan als iele

speeltoestellen langs de weg richting

Vaalrivier. De verre kraterranden

reiken naar de hemel. Ik buk en

raap dooraderd kwarts, ruik

het blakeren van gras.
 
 
 
 
San-rotstekening
 
 
Eerst door de vallei van rode

aarde waar de ezels maïsstoppels

vermalen. Daar zwenken we van

rolsteen naar rolsteen en scharen

als schorpioenen. Over de kloof

schiet de echo van het San-volk

ijle lijnen op de rotswand. Jagers

met drie vissen en een antiloop.

We eten samen cactusvijgen,

nog zo bitterzoet als toen.

Over de auteur:

Emma Crebolder (1942) (1942) studeerde Duits en Afrikaanse talen. Woonde enkele jaren in Tanzania. Doceerde Swahili. Eerste stadsdichter van Nederland (1993). Publiceerde o.m. de poëziebundels Zwerftaal (1995), Vergeten (2010), Vallen (2012), Verzoenen (2014) en Opsnuiven (2018).