Blog | Ruth Verraes, mei 22, 2012

Schets van het landschap

Bericht vanuit Kunsthuis SYB te Beetsterzwaag

fragment of the landscape, tijdschrift Terras

1. Ik zeg: ik ga een landschap beschrijven. Jij maakt je op je het landschap te verbeelden, zoals een schilder zijn doek prepareert.

2. Ik ga me niet vermoeien het landschap correct te beschrijven. Als ik een berg zie, dan zie ik een berg, ook al staat er een boom voor de voet of schuift er net een wolk voorbij de top.

3. Ik heb een afbeelding in de hand en beschrijf het landschap. Ik weet niet of ik het landschap beschrijf of de afbeelding van het landschap. Het landschap dat ik zag, bestaat niet meer.

4. Het bijschrift vertelt me wat ik zie. Ik lees een beschrijving van het landschap of iets over de locatie, wanneer het boek over landschappen gaat, maar over het papier, het font en de drukkwaliteit als het over vormgeving gaat.

5. Welk boek vertelt wat over de plooi in het landschap die eigen is aan het boek?

6. Ik vraag de modelbouwer zijn landschap te beschrijven en ik krijg een opsomming aan materialen.

7. ik maak een foto van een plek. De foto laat de structuur zien van het gebergte, de schaduw die er op valt, de foto heeft geen horizon. Is dit een landschap?

8. Soms heb je het bijschrift nodig om te weten wat je ziet. Soms ben je tevreden met dat wat je ziet, zonder je af te vragen waar je naar kijkt.

9. Er staat damp op een rivier in Alaska waar de vorst smelt. Hier is het lente.

10. Er verschijnen pixels en rasters in het beeld dat ik uitvergroot. Een uitvergroting van een landschap, laat de bladeren zien van de bomen, de nerven, het bladgroen. Wat gebeurt er als ik het woord boom uitvergroot? Schrijf ik dan over het blad en diens nerven of zie je dan de pixels en rasters van de letter O?

11. In alle uitvergrotingen kies ik een kader. Zoals de zon nu eens de boom, dan weer de steen uitlicht, of het seizoen dat zijn nadruk legt op de kleur.

12. Hoewel ik niet precies weet wat het begrip landschap precies inhoudt, kan het me toch interesseren. Ik kan me erover afvragen of de interesse te maken heeft met ‘buiten’ ‘binnen’ zoals de wereld van het schrift een buiten kan creëren zonder de lezer het huis uit te laten gaan.

13. Je kan geen werk of studie maken over het landschap zonder het landschap te representeren. Geen studie is aan elkaar gelijk noch benadert deze het veldwerk: in het landschap staan en er zwijgend naar wijzen.

———————————————————————————————————————————————————————

Deze en andere blog bijdragen uit het project ‘Schets van het landschap’ zijn te lezen en te volgen op http://www.kunsthuissyb.nl/nu/sketch-of-the-landscape/weblog.html

 

SKETCH OF THE LANDSCAPE

Ruth Verraes

09 mei 2012 t/m 19 juni 2012 in Kunsthuis SYB

http://www.kunsthuissyb.nl/

De manier waarop we vorm geven aan onze omgeving lijkt bepaald door onze veronderstelling dat taal en werkelijkheid met elkaar samenvallen. Wanneer ik bijvoorbeeld een landschap beschrijf, krijg jij een beeld van een landschap. Maar deze vorm valt nooit samen met mijn omschrijving van het landschap of met het landschap zoals het zich aan mij voordoet wanneer ik er doorheen loop. Kan ik dit landschap überhaupt zien, zonder er gedachten over te vormen?

lees verder op http://www.kunsthuissyb.nl/nu/sketch-of-the-landscape/persbericht.html

Ruth Verraes (België, 1980) rondde in 2006 de opleiding Beeld en Taal af aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en is master in de grafische vormgeving. Haar beelden en teksten ontstaan vanuit een onderzoek naar hoe de omgeving vorm krijgt, dankzij en ondanks de taal. Bevreemdende landschappen en objecten, korte poëtische en beschouwende teksten kenmerken haar installaties, lezingen en performances. Werk van haar was eerder te zien en te horen bij onder meer Ellen de Bruyne PROJECTS in Amsterdam.