Blog | Laurens Ham, januari 24, 2013

Terras ontvangt 25.000 euro subsidie

Donderdag 24 januari werd bekendgemaakt dat Terras 25.000 euro ontvangt van het Nederlands Letterenfonds en het Prins Benhard Cultuurfonds. De andere drie tijdschriften die ondersteund worden zijn Hollands Maandblad, Liter en Das Magazin.

Op de site van het Letterenfonds is een persbericht te lezen, waarin over Terras onder meer wordt gezegd: ‘Het blad onderscheidt zich van andere tijdschriften door aandacht te schenken aan nieuwe stemmen in de buitenlandse literatuur en de literatuur vloeiend te verbinden met andere kunstdisciplines. Het is een plek waar jonge vertalers aan de slag kunnen. Terras plaatst de contemporaine literatuur, ook de Nederlandse, in een multimediale en multidisciplinaire omgeving.’

Bekijk hieronder een gloednieuw filmpje van en over Terras:
 

Laurens Ham (1985) is literatuurwetenschapper en publicist. Hij werkt aan de Universiteit Utrecht aan een proefschrift over autonoom auteurschap in de Nederlandse literatuur vanaf de negentiende eeuw. Daarnaast doceert hij aan de UU en aan de Koningstheateracademie in Den Bosch. Zijn kritieken en essays gaan vooral over hedendaagse Nederlandstalige poëzie en literatuur van de historische avant-garde; ze verschenen onder meer in DW B, De Groene Amsterdammer, NRC Handelsblad, nY, Ons Erfdeel en Parmentier. Daarnaast publiceert hij blogberichten en poëzie bij Terras. In 2011 werd zijn essay ‘Multatuli, een zelfcreatie’ bekroond met de Vrij Nederland/Academische Boekengidsprijs.