thema:

Gedichten uit ‘De beloftes van glas’ (3)

Vertaling:

Dromen van geluid in de berg

(naar Anish Kapoor)

 

Het is te kort
dit leven
in de berg

waar onthoofde ruiters zingen
koortsige liederen
over het zelf en de oorlog

Wanneer zagen we voor het eerst
de bomen van gevlekt gebeente,
hoorden we voor het eerst

het gekras van kraaien,
het getwist
van de tuintroepialen,

het echoënd geschreeuw van de slapers,
bij het oefenen van hun laatste woorden
het verweer tegen hun laatste dromen

(Deze dromen waren van mij
en niet van mij
zeggen de muren van steen,

muren van het gedicht)
Hegkrekels zingen
en de witte walvis

zijn witheid zingt
in de stenen droom
en de verloren uren hebben elk

hun stille lied
in de hitte van de bijentijd
en de schok van verlangen

wanneer tijd geen tijd is
en de eindeloos schuivende stenen
roekeloos spreken

en regen de geribbelde wegen overspoelt
Het is te lang
dit kronkelende leven

Het is te kort
Hoe de wind en het licht
onze lichamen van glas doorkruisen

 

 

 

Gedicht
(oktober-november 2013)

 

Het is waar dat we schrijven
met een half oog op het sterven, het is
waar dat we met een blind oog schrijven,
een oog verblind door een schaduw
afgetekend tegen het zonlicht
of door een fictieve glimp
van de geliefde. Het is waar
dat we niet schrijven,
dat in onze plaats
een onmetelijke stilte schrijft
over alles wat ze overziet
maar niet kan zeggen, de regen
van fosfor, de leugens van de profeten,
de gedekte tafel
in een prompt verlaten huis
van steen. Welke wilde
storm heeft hen weggevaagd, welk
onvoorzien ding, gereedschap,
volle kruiken en kommen
nog nauwkeurig opgesteld
alsof het avondeten
er elk moment zal zijn.
Het is waar dat tijdens het schrijven
onze huid doorzichtig wordt,
onze botten broos
en de woorden afscheid nemen
van wat zij meenden te betekenen.
De geur van laurier en munt
blijft niettemin hangen
bij het verbrande veld
zijn gekartelde randen
waar op het gekartelde ogenblik
niets te zeggen valt.

 

 

meer gedichten uit De beloftes van glas:
deel 1
deel 2

Over de auteur:

Michael Palmer (1943) is een Amerikaans dichter en vertaler. Hij studeerde Frans en Comparative Literature aan Harvard. In 2006 ontving hij de Wallace Stevens Award voor zijn poëtisch oeuvre. Hij is weleens geassocieerd met language poetry, een stroming die sterk de nadruk legde op de rol van de lezer bij het toekennen van betekenis. Zijn bundel Aygi Cycle verscheen in 2009 in een vertaling van Tom Van de Voorde (Druksel, Gent). Zijn meest recente bundel is The Laughter of the Sphinx (2016). Dit jaar draagt Palmer tijdens Poetry International de Terras-lezing voor.

Over de vertaler:

Tom Van de Voorde (1974) is dichter en vertaler. Hij publiceert dit voorjaar zijn derde dichtbundel Zwembad de verbeelding, alsook De beloftes van glas, een uitvoerige selectie uit de poëzie van de Amerikaanse dichter Michael Palmer. Met Staša Pavlović werkt hij aan een vertaling van de poëzie van Tomaž Šalamun.