Blog | , oktober 5, 2013

De twijfel, de verrassing, de bewondering

Een meesterstukje was het niet, de Handleiding tot de conversatie Hollandsch-Fransch die uitgeverij Garnier (kennelijk in 1864 voor het eerst) « ten gebruike van reizigers en studerenden » uitgaf. Wel wonderbare en kostelijke lectuur, anderhalve eeuw later. Volgende week meer, ook over auteur Antoni Dufriche-Desgenettes.

De twijfel, de verrassing, de bewondering.

Wat! inderdaad?
Wel zoo! waarachtig?
Kan het mogelijk zijn?
Gij verwondert mij.
Ziedaar wat mij verrast.

Ik twijfel dat dit waar is.
Het kost mij groote moeite het te gelooven.
Zijt gij er wel zeker van?
Dat kan niet zijn.
Is het mogelijk?
Dat is niet zeer waarschijnlijk.
Dat zou mij verrassen.
Het is ongeloofelijk.
Wie zoude het gedacht hebben?
Gij ziet hoe zeer het mij verrast.
Dat had ik nooit gedacht.

Het is ongehoord.
Ik kan van mijne verbazing nog niet tot mij zelven komen.
Het is wonderbaar.
Het is waarlijk prachtig.
Inderdaad, het is kostelijk.
Het kan niet bekoorlijker zijn.
Welk een heerlijk schouwspel!
Welk een wonderschoone arbeid!
Het is een waar meesterstuk.
Hoe wonderschoon!
Ik ben er van betoverd!
Nimmer heeft men iets diergelijks gezien.
Dat noem ik zeer schoon.
Kan men iets meer indrukwekkends zien?
Het is allerschoonst.

Over de auteur:

Kim Andringa (1977) studeerde Frans en vergelijkende literatuurwetenschap. Ze is literair vertaler uit en naar het Frans, redactielid van Terras en universitair docent vertalen aan de universiteit van Luik.