Blog | , april 5, 2016

Wim Brands (1959-2016)

wim-brands

Gisteravond werden we getroffen door het nieuws dat Wim Brands er niet meer is. Vriend, aanjager, collega-dichter, collega-docent, soms ook collega-interviewer. We zijn er kapot van.

Wim zei vaak: “het komt allemaal goed.”

Als je met Wim op een terras ging zitten, of in een café of in een broodjeszaak, dan zag je de stad in een dorp veranderen. Hij groette iedereen, joviaal, wist altijd precies wat er bij iemand speelde. Naast Wim gezeten zag je dat een hoofdstad gewoon ook maar een dorp was.

Hij las veel, snel, vaak ook diagonaal maar hij las altijd wel alles en sprak er op een doortastende manier over .

Wim was zowel dichter, literator als journalist en hij was beiden volop. Het is niet altijd eenvoudig over meerdere talenten te beschikken. Wim wilde veel, zo niet alles. Hij wilde vooral dingen mogelijk maken, mensen aan de gang krijgen.

Hij was eerlijk en belangstellend, hij hield niet van onzin. Hij was vriendelijk naar de gasten die hij interviewde en kon driftig worden als hij dingen niet voor elkaar kreeg.

Wim was een verzamelaar van verhalen. Hij ontlokte mensen tijdens een vraaggesprek een anekdote die je spreekwoordelijk zou kunnen opvatten voor hun werk en leven, als een parabel. Hij was een distillateur van vertellingen. Hij was dat als dichter en als interviewer.

Een sprekend voorbeeld zijn de Briefgeheimen die hij met zijn vrouw Monique Edelschaap aan lezers ontfutselde. Hij daagde lezers en luisteraars uit kleine onhebbelijkheden prijs te geven en die op een kaart in te sturen. Hij maakte er twee boeken van.

Wim was heel veel en Wim was er ook voor velen. Een van de vele dingen die Wim was, was voorzitter van het bestuur van het tijdschrift Terras dat wij maken en uitgeven. Hij zal bij ons blijven.

___________________________

Gedichten van Wim Brands in Terras:

‘Omer’ in Terras #09 ‘Brussel
‘Gedicht’ in Terras #07 ‘Nieuw land’
‘Vallen en breken en maken’ in Terras #05 ‘Maken en breken’

Wim Brands publiceerde met regelmaat in de laatste jaargangen van Raster.

Over de auteur:

Erik Lindner (1968) is dichter en oprichter van Terras. Hij is werkzaam als adviseur en coördinator van het literaire programma van de Jan van Eyck Academie. In 2021 verscheen zijn tweede roman 51 manieren om de liefde uit te stellen.