thema:

Gegenstände/Voorwerpen

Vertaling:

Gegenstände

(für Ton Naaijkens)

(1)

wer gegenstände kennt, kennt sachverhalte. ich, der ich mich nun
seit fünfunddreißig jahren fast ausschließlich mit der abwehr von
gegenständen beschäftige, kenne nichtsdestotrotz auch einige mög-
lichkeiten ihres vorkommens (gerade in sachverhalten – aber auch
sonst). jede dieser möglichkeiten verdankt sich der gegenständ-

lichen natur der gegenstände. und weiter: sind gegenstände gegeben,
ergibt sich daraus zwingend ein sachverhalt. ein sachverhalt ist aller-
dings noch keine sachlage. die sachlage, als spezifische anordnung in
möglichen sachverhalten, beschreibt die form des gegenstands (hier
deutet sich ein binnenlogischer widerspruch an). der gegenstand selbst

ist einfach. einfache gegenstände bilden geclustert eine art substrat.
zur seite gesprochen: gegenstände haben selbstverständlich kein
gewicht. nehmen wir dagegen an, zwei gegenstände hätten dieselbe
logische wichte, dann unterscheiden sie sich nur dadurch voneinander,
daß sie verschieden sind. (hier könnte möglicherweise ein denkfehler

liegen!) weiter: gegenstände geben der welt feste form. definition: das
feste, das bestehende und die gegenstände sind eins. ihre konfiguration
bildet umgekehrt den sachverhalt. ab. im sachverhalt hängen die gegen-
stände einfach so rum wie faultiere im baum. in der sachlage hingegen
korrespondieren gegenstände in bestimmter art und weise. die art und

weise, in der faultiere zusammenhängen, ist die logische struktur der
welt. ich, der ich mich seit fünfunddreißig jahren der abkehr von der
welt verschrieben habe, muß dennoch zugestehen, daß benennung ge-
genstände nahelegt. so habe ich im laufe dieses gedichts mehrfach den
namen “faultier” benutzt. und beabsichtige, das auch weiterhin zu tun.

 

Voorwerpen

(voor Ulf Stolterfoht feat. DJane Husserl)

(1)

wie voorwerpen kent kent feitelijkheden. ik, die me nu zo’n
vijfendertig jaar vrijwel uitsluitend met de afweer van voor-
werpen bezighoud, ken desalniettemin aardig wat mogelijk-
heden van hun voorkomen (juist in feitelijkheden – maar
anders ook). elk van deze mogelijkheden is aan de concrete

aard van de voorwerpen te danken. en voorts: is er sprake van
voorwerpen, valt er vanzelf feitelijkheid van af te leiden. toch is
een feitelijkheid is nog geen stand van zaken. als specifieke orde-
ning van mogelijke feitelijkheden, beschrijft de stand der zaken
de vorm van het voorwerp (dit riekt binnenlogisch naar tegen-

spraak). het voorwerp zelf is simpel, simpele voorwerpen vormen
geclusterd een soort substraat. tussen ons gezegd en gezwegen: voor-
werpen zelf hebben geen gewicht. maar nemen we aan dat er twee
hetzelfde soortelijk gewicht hebben, dan onderscheiden ze zich alleen
daar waar ze verschillen. (hier tekent zich wellicht een denkfout

af!) voorts: voorwerpen geven de wereld vaste vorm. definitie: het
vaste, het bestaande en de voorwerpen zijn één. hun configuratie
stelt omgekeerd de feitelijkheid. voor. in de feitelijkheid hangen de voor-
werpen gewoon wat rond als luiaards in een boom. in de stand van
zaken edoch corresponderen voorwerpen op een bepaalde manier. de

manier waarop luiaards samenhangen is de logische structuur van
de wereld. ik, die me nu al vijfendertig jaar vrijwel uitsluitend wijd
aan de afweer van voorwerpen, moet desalniettemin bekennen dat
benoeming voorwerpen aannemelijk maakt. zo gebruikte ik in dit
gedicht gedurig de naam ‘luiaard’ en neem me voor dat te blijven doen.

Over de auteur:

Over de vertaler:

Ton Naaijkens (1953) is vertaler en essayist. Hij bereidt momenteel een herziene vertaling voor van de verzamelde gedichten van Paul Celan.