thema:

Gegenstände/Voorwerpen

Vertaling:

(3)

gegenstände sind gar nicht so selten objekt von befrachtung. ich, wenn
ich denn hier von mir sprechen darf, habe überhaupt nichts gegen gegen-
stände – sie kommen mir nur komisch vor. stehen einfach irgendwo rum.
oder man baut sie sich selbst im winter mit schnee. und rennt dann
prompt dagegen. man möchte beispielsweise nicht zu spät zur lesung

kommen, beeilt sich entsprechend, zack: schneemann, telefonzelle, bums!
andere gegenstände haben sich förmlich abgelagert, etwa in einem (mei-
nem) bewußtsein, aber doch in einer dinglich-dringlichen gestalt, als eiweiß
oder doppelt kohlensaure base – benenn du es, mein liebling! problem da-
bei: diese protein- oder was-auch-immer-repräsentation ist natürlich knall-

hart selbst ein ding, aber niemals das, was es vertritt. und so ist es immer:
entweder null oder zwei. (kann sein, daß ich hier einer logischen täuschung
unterliege – kann sein, muß aber nicht.) weiter: alltäglich dinge zuerst. bei-
spiel: dieses, mir nur allzu vertraute gedicht, beweist mir, daß es da ist,
indem es meinem daumendruck widersteht und das licht auf eine weise ab-

lenkt, daß es mir ins auge fällt, ich den gegenstand also nunmehr als ge-
dicht erkenne. doch unsere common sense-rede von den dingen funktioniert
ganz unabhängig von ihrem erklingen. darlegung und wahrnehmung be-
dingen einander nicht. vergegenständlichung beginnt eine handbreit von
uns entfernt. die annahme aber, wir könnten dinge allein durch deren ein-

wirkung auf unsere nervenenden erkennen, beruht auf überhitzter sinnlich-
keit. wir meinen zu erfühlen: beleuchteten text mit reflektierenden nomen,
leicht überhängenden appositionen, mit ontischen klonen. kein wunder,
faßt quine das obige zusammen, daß unser wissen, welches die suche nach
gegenständen erst auslöst, diese gegenstände dann auch wesentlich bestimmt.

 

(3)

voorwerpen zijn vrij vaak object van bevrachting. ik, als ik hier van
mezelf mag spreken, heb helemaal niets tegen voorwerpen – ik vind
ze alleen idioot. staan gewoon ergens te staan. of je maakt ze voor jezelf
zelfs in de winter met sneeuw. en rent er dan prompt tegenaan. je wilt bij-
voorbeeld niet te laat op je lezing komen, haast je daarom flink, paf: sneeuw-

man, telefooncel, boem! andere voorwerpen liggen bestorven zogezegd,
bijvoorbeeld in een (mijn) bewustzijn, maar toch in concreet-urgente
gedaante, als eiwit of dubbele koolzuurbase – benoem jij het maar, lieveling!
probleem daarbij: deze proteïne- of wat dan ook representatie is
natuurlijk keihard zelf een ding, maar nooit wat het vertegenwoordigt.

en zo is het altijd: nul of twee. (mogelijk dat ik me hier bezondig aan
een logische vergissing– mogelijk, maar niet per se.) voorts: alledaagse
dingen eerst. voorbeeld: dit, mij maar al te vertrouwde gedicht bewijst
mij dat het er is doordat het de druk van mijn duim weerstaat en
het licht zodanig afleidt dat het me onder ogen komt, ik het voorwerp

dus dan als gedicht herken. maar ons common sense-gepraat over
de dingen functioneert geheel onafhankelijk van hun weerklinken.
uiteenzetting en waarneming veronderstellen elkaar niet. concreti-
sering begint een handbreedte bij ons vandaan. maar de aanname
dat we dingen alleen kunnen zien door hun inwerking op onze zenuw-

eindjes berust op overspannen zinnelijkheid. we menen te gevoelen:
belichte tekst met reflecterende nomina, licht overhellende apposities,
inclusief ontische klonen. geen wonder, vat quine het bovenstaande
samen, dat onze wetenschap, die de zoektocht naar voorwerpen
juist veroorzaakt, deze voorwerpen dus ook in wezen bepaalt.

Over de auteur:

Over de vertaler:

Ton Naaijkens (1953) is vertaler en essayist. Hij bereidt momenteel een herziene vertaling voor van de verzamelde gedichten van Paul Celan.